Banner
Bài viết mới nhất
So sánh Điều 25 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

So sánh Điều 25 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 25 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về: Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài (sửa đổi, bổ sung Điều 162 và đưa từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP lên  Luật nhà ở dự thảo 2022 

Dịch vụ chuyển nhượng dự án: thủ tục bàn giao và hồ sơ chuyển nhượng dự án

Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên ...

Trình tự luật sư tư vấn chuyển nhượng dự án

Các bước tiến hành và trình tự chuyển nhượng dự án của chúng tôi như sau

Dịch vụ chuyển nhượng dự án 2022

Luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyển nhượng dự án cho quý khách hàng

Luật sư cung cấp dịch vụ và quy trình tư vấn thành lập doanh nghiệp,( công ty) cho qúy khách hàng.

Đăng ký kinh doanh, thành lập công ty là quá trình đầu tiên của khởi nghiệp. Để thực hiện xây dựng thành công công ty, quý khách hàng phải rất lưu ý toàn bộ quy trình đồng bộ, thiết lập một ...

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ sáng chế

Theo Luật Sở hữu trí tuệ không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ, phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, chương trình máy tính, ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 2022

Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá,dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết ...

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và quy trình, giấy tờ chuẩn bị

Giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài sẽ có sự khác biệt về văn hóa trong kinh doanh, điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận khách hàng của các doanh nghiệp nước ngoài.

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài của luật sư chúng tôi

Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty được thành lập tại Việt Nam bởi các nhà đầu tư là người nước ngoài và thuộc quyền sở hữu của họ. Các nhà đầu tư này sẽ tự quản lý ...

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của luật sư chúng tôi

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. ...

Dịch vụ bảo hộ sáng chế của đội ngũ luật sư chúng tôi

+ Sáng chế là gì ? Có thể hiểu một cách đơn giản nhất thì sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra dựa trên việc ứng dụng các quy luật của tự nhiên Như vậy, sáng chế ...