Banner

30/6/2011 là hạn cuối để đổi thẻ ATM Vietcombank

Từ 1/7/2011, tất cả các thẻ Vietcombank Connect24 chưa chuyển đổi mã BIN sẽ tự động chấm dứt hiệu lực.

Ngày 7/1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có thông báo về kế hoạch thay đổi mã số thẻ phát hành đến các chủ thẻ Vietcombank Connect24.

Thông báo của Vietcombank cho biết, thực hiện quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước nhằm hướng tới một hệ thống ngân hàng hiện đại, quy chuẩn và đảm bảo yêu cầu quản lý trong hoạt động thanh toán và phát hành thẻ, mọi tổ chức phát hành thẻ trên toàn quốc đều được yêu cầu thay đổi mã số phát hành thẻ (BIN) của thẻ ghi nợ nội địa phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo Vietcombank, “đây là một định hướng đúng đắn của Ngân hàng Nhà nước để nâng cao năng lực quản lý của hệ thống ngân hàng và chuẩn hóa số BIN thẻ của các ngân hàng trên toàn quốc”.

Theo đó, từ ngày 6/1/2010, ngân hàng này bắt đầu thực hiện việc đổi thẻ Vietcombank Connect24 miễn phí cho các thẻ đã phát hành từ thời điểm này trở về trước. Việc đổi từ số BIN cũ sang số BIN mới sẽ được tiến hành muộn nhất đến ngày 30/6/2011.

Trong thời gian chuyển đổi, Vietcombank vẫn duy trì đồng thời mã BIN cũ trên hệ thống, nhưng kể từ ngày 1/7/2011, tất cả các thẻ Vietcombank Connect24 chưa chuyển đổi mã BIN sẽ tự động chấm dứt hiệu lực.

Được biết hiện Vietcombank đã phát hành khoảng 4 triệu thẻ Vietcombank Connect24.

Chủ đề liên quan: