Banner

GP.Bank tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán, ngày 11/01/2010 Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - GP.Bank đã chính thức thông báo hoàn thành việc nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ của GP.Bank nhằm đầu tư công nghệ, mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Tính đến hết ngày 31/12/2009, các chỉ tiêu thực hiện của GP.Bank đều tăng xấp xỉ 200% so với thời điểm 31/12/2008. Tổng tài sản của GP.Bank đạt gần 18.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt trên 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau trích dự phòng đạt 174 tỷ đồng.

 Hạnh Lệ (Theo GP.Bank)


Chủ đề liên quan: