Banner

Mỗi tỉnh sẽ được thành lập quỹ phát triển đất/

Ảnh: Hoàng Hà
Quỹ phát triển đất sẽ có tư cách pháp nhân. Ảnh: Hoàng Hà.

Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Theo đó, quỹ này sẽ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập kèm con dấu và bảng cân đối kế toán riêng. Ngoài ra, quỹ còn được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật

Quỹ cũng sẽ quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng, thu hồi, đất chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất. Các tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về giá đất và quỹ đất ở địa phương có thể thông qua quỹ để nắm bắt thông tin.

Theo đó, tổ chức này sẽ được hoạt động theo mục đích ứng vốn để đầu tư tạo quỹ đất, nhà tái định cư theo quy hoạch. Nguồn vốn quỹ này còn được dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng tái định cư...

Vốn của tổ chức này bao gồm tiền trích 30-50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, thuê và đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh. Vốn từ ngân sách Nhà nước và các hình thức huy động khác.

Theo ông Phùng Văn Nghệ, quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường, sắp tới Bộ sẽ trình Thủ tướng cơ chế hoạt động cụ thể cũng như chỉ tiêu trích nguồn thu Ngân sách Nhà nước để đầu tư cho quỹ phát triển đất thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. "Khi đi vào hoạt động, quỹ phát triển đất sẽ đảm bảo đất sạch cho người dân sau khi giải phóng mặt bằng. Đồng thời tránh cơ chế xin cho trong việc hỗ trợ xây dựng tái định cư", ông Nghệ nhấn mạnh.

Hoàng Lan


Chủ đề liên quan: