Banner

Năm 2009, Maritime Bank thu 1.084 tỷ đồng lợi nhuận

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) thông báo chốt lợi nhuận năm 2009 ở mức 1.084 tỷ đồng.

Ngày 9/1, Maritime Bank công bố một số kết quả kinh doanh trong năm 2009.

Tính đến ngày 31/12/2009, lợi nhuận trước thuế từ kinh doanh của Maritime Bank đã chốt ở cơn số 1084 tỷ đồng, tăng 132% so với năm 2008.

Tổng tài sản của ngân hàng này theo thông tin công bố là gần 65.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 60.000 tỷ đồng. Và kết thúc năm 2009, chỉ số ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân) đạt 50%.

Trong tổng thu thuần năm 2009, Maritime Bank cho biết nguồn thu từ hoạt động tín dụng chỉ chiếm khoảng 25%.

Từ ngày 1/1/2010, Maritime Bank ra mắt logo và hệ thống nhận diện thương mới.

Chủ đề liên quan: