Banner

Năm 2009, Sacombank đạt 1.901 tỷ đồng lợi nhuận

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo đạt 1.901 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2009.

Cụ thể, trong tháng 12/2009 ngân hàng này thu về 243 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế 12 tháng là 1.901 tỷ đồng sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng (chưa bao gồm lợi nhuận hợp nhất từ các công ty trực thuộc), đạt 119% kế hoạch năm.

Đáng chú ý là trong cơ cấu thu nhập của Sacombank tính đến hết ngày 31/12/2009, nguồn thu từ tín dụng chỉ chiếm 25,5%, còn lại là thu từ dịch vụ và thu nhập khác.

Ngoài ra, Sacombank cho biết cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.116 tỷ đồng lên 6.700 tỷ đồng trong năm 2009; tổng nguồn vốn huy động đạt 86.335 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 55.449 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 98.847 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 12/2009, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Sacombank là 0,69%, tổng thặng dư vốn và các quỹ đạt 2.095 tỷ đồng.

Chủ đề liên quan: