Banner

Ngừng cho vay, thu hồi vốn hỗ trợ đầu tư trên sàn vàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại ngừng cho vay, thu hồi vốn đã cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn vàng.

Ngày 11/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 258/NHNN-CSTT gửi các ngân hàng thương mại và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu ngừng cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn vàng.

Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại ngừng ngay việc cho vay đối với nhu cầu vốn để đầu tư kinh doanh trên sàn giao dịch vàng và tiến hành thu hồi nợ vay (bao gồm cả gốc và lãi vốn vay) đối với các khoản vay đã giải ngân để đầu tư kinh doanh trên sàn giao dịch vàng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 6/1/2010.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện không đúng nội dung của văn bản này.

“Việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngừng cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn giao dịch vàng là triển khai thực hiện theo quy định tại điểm d, h khoản 1 Điều 5 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 văn bản số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 liên quan đến việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng”, Ngân hàng Nhà nước giải thích.

Trước đó, cơ quan này cũng đã có văn bản chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép.

Chủ đề liên quan: