Banner

Nhà ở công vụ được miễn tiền sử dụng đất

Đây là nội dung trong văn bản giải trình ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ. Bộ Xây dựng cho rằng, nhà ở công vụ là nhà ở do Nhà nước đầu tư xây dựng (Thủ tướng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) và thuộc sở hữu của Nhà nước, loại nhà ở này không được bán, giao dịch trên thị trường. Do đó, quy định không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp xây dựng loại nhà ở công vụ là hợp lý.

Các địa phương gặp khó khăn về vốn sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ để xây dựng nhà ở công vụ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng ỷ lại, Bộ Xây dựng đề xuất chỉ những địa phương thuộc diện ngân sách hàng năm mới được hỗ trợ vốn.

Các đối tượng là cán bộ, công chức, những người làm việc trong lực lượng vũ trang khi được điều động hoặc luân chuyển công tác sẽ thuộc diện được ở nhà công vụ. Tiền thuê nhà thực hiện vào thời điểm khi người thuê được trả lương.

Bách Hợp


Chủ đề liên quan: