Banner

Thí điểm để nông dân góp vốn vào dự án

Bộ Tài chính cho rằng, để giải quyết khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nông nghiệp, cần khuyến khích nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đất thuộc quy hoạch dự án bị thu hồi. Hiện Bộ đang lấy ý kiến của các tỉnh thành về cơ chế thí điểm cho phép nông dân được quyền góp vốn bằng đất bị thu hồi vào các dự án.

Ảnh: Hoàng Hà
Nông dân có thể góp vốn bằng đất vào dự án. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Bộ Tài chính, hiện có 2 tỉnh An Giang và Thanh Hoá thực hiện thí điểm cơ chế thí điểm này. Tuy nhiên, hai tỉnh này đang gặp khó khăn trong triển khai vì thiếu khung pháp lý.

Việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được dựa trên nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo lợi ích của người nông dân có đất bị thu hồi và lợi ích của chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất góp vốn.

Diện tích góp vốn là toàn bộ diện tích hoặc một phần diện tích đất đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản. Các hộ nông dân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất mà chưa có khả năng tài chính thì được ghi nợ tiền sử dụng đất và được lựa chọn hình thức trả nợ 1 lần hoặc nhiều lần theo năm.

Bách Hợp


Chủ đề liên quan: