Banner

Tin vắn chứng khoán ngày 11/1

Những thông tin đáng chú ý ngày 11/1/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 18/1/2010, 14.297.699 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 40.000 đồng/cổ phiếu; biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

* Đến hết ngày 31/12/2009, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, do ông Phạm Quang Vinh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) làm đại diện đã bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 500.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 11/1/2010 - 11/7/2010, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, do ông Phạm Quang Vinh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) làm đại diện đăng ký bán tiếp 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 10/1/2010 - 30/6/2010, bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 77.790 cổ phiếu, chiếm 0,39% vốn điều lệ, nhằm chi tiêu gia đình.

* Đến hết ngày 31/12/2009, bà Hồ Thị Nam Chi, vợ ông Trương Võ Văn Chính - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, đã bán 6.600 cổ phiếu, nguyên nhân không thực hiện hết là do lệnh bán không khớp lệnh tại các lần đặt bán, số cổ phiếu nắm giữ còn 52.300 cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/1/2010 - 11/3/2010, bà Hồ Thị Nam Chi, vợ ông Trương Võ Văn Chính - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 22.300 cổ phiếu, chiếm 0,1% vốn điều lệ, nhằm dùng việc riêng gia đình.

* Từ ngày 11/1/2010 - 31/12/2010, ông Vũ Nhất Tâm - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 10.410 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc cá nhân.

* Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, em ruột bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 10/1/2010 - 30/6/2010, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, em ruột bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán tiếp 10.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.

* Ngày 28/12/2009, Công ty Cổ Phần Truyền Thông CK B.H.T, cổ đông lớn Công ty Cổ Phần Du Lịch Vinpearlland (mã VPL-HOSE) đã nhận chuyển quyền sở hữu do góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp là 9.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch còn 9.000.000 cổ phiếu, chiếm 9% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/1/2010 - 31/3/2010, ông Phạm Ngọc Bách - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 20.148 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 8/1/2010 - 6/4/2010, Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang, con ông Nguyễn Văn Tiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 14.000 cổ phiếu, nhằm sử dụng việc gia đình.

* Ngày 20/11/09, Hồ Châu Giang, người có liên quan đến bà Phạm Thy Thơ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đã bán 4.860 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4 cổ phiếu.

* Ngày 31/12/2009, bà Trần Thị Hải Đường, em ông Trần Bình Long - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam (mã VNI-HOSE) đăng ký bán 12.250 cổ phiếu, nhưng không bán được, nguyên nhân không giao dịch hết là do không đạt được giá mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 12.250 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Ngày 24/12/2009, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thăng Long tại Tp.HCM, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đã mua 497.810 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 497.810 cổ phiếu, chiếm 5,59% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/10/2009 - 31/12/2009, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu đang nắm giữ là 3.500.000 cổ phiếu, chiếm 42,11% vốn điều lệ.

* Ngày 28/12/2009, bà Lê Ngọc Diệp, vợ ông Trần Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam (mã VNI-HOSE) đăng ký bán 115.000 cổ phiếu, đã bán 40.370 cổ phiếu, nguyên không bán hết là do không đạt được giá kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 569.490 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 30/9/2009 - 31/12/2009, ông Khưu Kim Hòa - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE) đã bán 12.000 cổ phần, số cổ phiếu nắm giữ còn 103.000 cổ phần, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 29/12/2009, BI Private Equity New Markets II K/S, tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) đã mua 6.350.474 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 54.684.328 cổ phiếu, chiếm 11,479% vốn cổ phần, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Ngày 29/12/2009, ông Nguyễn Thiều Quang, em ông Nguyễn Thiều Nam - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã bán 966.994 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.996.409 cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn cổ phiếu.

* Từ ngày 23/10/2009 - 28/12/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) đã mua 100.980 cổ phiếu, đã bán 8.660 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.300.046 cổ phiếu, chiếm 16,222 % vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/11/2009 - 29/12/2009, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần TRAPHACO (mã TRA-HOSE) đã mua 118.260 cổ phiếu, nhận thưởng 94.885 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 627.885 cổ phiếu, chiếm 6,16 % vốn điều lệ.

* Ngày 24/12/2009, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đã mua 707.730 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.157.730 cổ phiếu, chiếm 7,31% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/12/2009 - 29/12/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư tăng trưởng MANULIFE (mã MAFPF1-HOSE) đã mua 194.430 chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ lên 2.398.580 chứng chỉ quỹ, chiếm 11,2 % vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/9/2009 - 30/12/2009, bà Nguyễn Thị Kim Xuân, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) đã mua 687.360 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 6.304.398 cổ phiếu, chiếm 9,37 % vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/11/2009 - 29/12/2009, Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Phúc tiến (mã PHT-HOSE) đã bán 702.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.648.000 cổ phiếu, chiếm 14,98% vốn điều lệ.

* Bà Lâm Thúy Hường, người có liên quan với ông Trần Minh Thái - thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) mua 5.000 cổ phiếu BVH vào ngày 28/12/2009 nhưng không công bố thông tin.

* Từ ngày 8/1/2010 - 8/2/2010, ông Phạm Biên Cương, người  có liên quan đến ông Phạm Việt Tấn - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/1/2010 - 8/2/2010, ông Lại Văn Hữu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) dự định bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.345 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 8/1/2010  - 8/2/2010, bà Nguyễn Thị Hoa, người có liên quan đến ông Hoàng Đức Minh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) dự định bán 39.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 50 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/1/2010 - 8/2/2010, bà Đoàn Thị Mai, chị ông Đoàn Thanh Long - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 11/1/2010 - 11/2/2010, ông Đoàn Thanh Long - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) đăng ký mua 18.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 58.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 8/1/2010 - 8/2/2010, ông Đoàn Văn Mạnh, em ông Đoàn Thanh Long - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 8/1/2010 - 8/2/2010, ông Phạm Văn Thành - ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 88.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 8/1/2010 - 7/2/2010, ông Lê Minh Phụng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) dự định bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.706 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 8/1/2010 - 8/2/2010, bà Nguyễn Thị Hải, vợ của ông Đỗ Văn Hội - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại (mã TJC-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 7/1/2010 - 7/2/2010, ông Nguyễn Hải Lý - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) đăng ký bán 7.778 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 8/1/2010 - 7/2/2010, bà Nguyễn Thị Thu Hà, người có liên quan với ông Phùng Minh Tuân - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 55.925 cổ phiếu.

* Từ ngày 8/1/2010 - 31/1/2010, ông Thái Minh Thuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) đăng ký bán 3.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/1/2010 - 31/1/2010, ông Đặng Công Duẩn - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 14/1/2010 - 14/4/2010, Công ty cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, nhằm bổ sung vốn để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty với nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

* Từ ngày 7/1/2010 - 7/2/2010, ông Nguyễn Hữu Quang, anh ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký bán 3.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 7/1/2010 - 7/2/2010, bà Nguyễn Thị Kim Thu, chị ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 7/1/2010 - 7/2/2010, bà Nguyễn Thị Bích Nga, vợ ông Nguyễn Tuấn Dũng - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/1/2010 - 8/2/2010, bà Nguyễn Thị Bích, mẹ ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 7/1/2010 - 8/2/2010, ông Bùi Công Dũng, người có liên quan đến ông Bùi Công Hoành - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) dự kiến bán 3.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

Chủ đề liên quan: