Banner

Dịch vụ bảo hộ sáng chế của đội ngũ luật sư chúng tôi

Sáng chế có thể được thể hiện dưới 5 dạng sau đây:

- Cơ cấu là tập hợp các chi tiết có chức năng giống nhau hoặc khác nhau,liên kết với nhau để thực hiện một chức năng nhất định,ví dụ: dụng cụ,máy móc,thiết bị,chi tiết máy,cụm chi tiết máy,các sản phẩm khác,v.v...

- Chất là tập hợp các phần tử có quan hệ tương hỗ với nhau,được đặc trưng bởi sự hiện diện,tỷ lệ và trạng thái của các phần tử tạo thành và có chức năng nhất định. Chất có thể là hợp chất hóa học,hỗn hợp chất,ví dụ: vật liệu,chất liệu,thực phẩm,dược phẩm;

- Phương pháp là quy trình thực hiện các công đoạn hoặc hàng loạt các công đoạn xảy ra cùng một lúc hoặc liên tiếp theo thời gian,trong điều kiện kỹ thuật xác định nhờ sử dụng phương tiện xác định,ví dụ: phương pháp hoặc quy trình sản xuất,xử lý,khai thác,đo đạc,thăm dò,v.v...

- Vật liệu sinh học là vật liệu có chứa các thông tin di truyền,có khả năng tự tái tạo hoặc được tái tạo trong hệ thống sinh học,ví dụ như tế bào,gen,cây chuyển gen;

- Sử dụng một cơ cấu (hoặc một chất,một phương pháp,một vật liệu sinh học) đã biết theo chức năng mới là sử dụng chúng với chức năng khác với chức năng đã biết,ví dụ như sử dụng phomat làm thuốc chữa bệnh đau răng.

Dịch vụ tư vấn của Luật sư chúng tôi gồm tất cả các nội dung được đề cập dưới đây:  

·        Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam trước khi nộp đơn;

·        Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam để nhà sáng chế ký;

·        Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại Việt Nam và các tài liệu cần thiết.

·        Theo dõi đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho nhà sáng chế về tình trạng của Đơn 

·        Yêu cầu công bố sớm đơn đăng ký sáng chế cho quý khách hàng

·        Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

·        Nhận bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam và bàn giao cho nhà sáng chế khi nhận được Bằng độc quyền từ Cục Sở hữu trí tuệ (Nếu sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam);

·        Cập nhật ngày hiệu lực của bằng độc quyền đăng ký sáng chế vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở nhà sáng chế gia hạn Bằng độc quyền đúng thời hạn.

Tài liệu cần thiết nộp đơn sáng chế tại Việt Nam mà cần chuẩn bị cho luật sư chúng tôi

–         Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

–         Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của SBLaw).

–         Thông tin về sáng chế (theo yêu cầu cụ thể của SBLaw sau khi ký kết hợp đồng);

–         Tên và địa chỉ của tác giả/đồng tác giả sáng chế.

---------

* Các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế:

- Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;

- Có trình độ sáng tạo,và;

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

+ Các đối tượng sau đây không được nhà nước bảo hộ:

- Ý đồ,nguyên lý và phát minh khoa học;

- Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;

- Phương pháp và hệ thống giáo dục,giảng dạy,đào tạo;

- Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;

- Hệ thống ngôn ngữ,hệ thống thông tin,phân loại,sắp xếp tư liệu;

- Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng,các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;

- Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;

- Ký hiệu quy ước,thời gian biểu,các quy tắc và các luật lệ,các dấu hiệu tượng trưng:

- Phần mềm máy tính,thiết kế bố trí vi mạch điện tử,mô hình toán học,đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;

- Giống thực vật,giống động vật;

- Phương pháp phòng bệnh,chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và động vật;

- Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật và động vật;

- Các đối tượng trái với lợi ích xã hội,trật tự công cộng,nguyên tắc nhân đạo.

P/s: Trên đây là tài liệu cần và đủ để thực hiện việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam. Quý khách hàng chủ động chuẩn bị khi liên hệ sử dụng dịch vụ của luật sư chúng tôi.

 


Chủ đề liên quan: