Banner

Giấy phép con

Dich vu xin giấy phép quảng cáo

Công ty Luật Bắc Việt  xin giới thiệu dịfch vụ xin giấy phép giấy phép quảng cáo như sau:Hồ sơ xin giấy phép giấy phép quảng cáo bao gồm:1. Đơn  đề nghị cấp giấy phép quảng cáo (theo

Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại hoặc bổ sung nội dung trong các trường hợp sau:a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng;b) Bổ sung nội dung hành

Đối tượng đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản

Chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản cấp cho cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. - Các cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ Môi giới, Định

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 3 của Hướng dẫn này., Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo mẫu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này

Thủ tục Xin giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

Cấp giấy phép  Sở Công thương tiến hành cấp giấy phép hoạt động điện lực nếu đủ điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì thông báo cho các tổ chức kinh doanh bán lẻ điện nông thôn bằng văn bản

Thủ tục Xin giấy phép hoạt động phân phối điện

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Tư vấn chuyên ngành điện ...

Xin giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).   2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu Văn hóa phẩm

Để được cấp giấy phép đối với loại hình sản phẩm này thì một số yêu cần cần đảm bảo đó là: – Văn hóa phẩm không thuộc loại cấm nhập khẩu; – Văn hóa phẩm để phục vụ công việc của tổ chức ...

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in

Luật Xuất bản (năm 2004) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2005, tuy nhiên các văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn chưa đầy đủ

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm Mỹ thuật.

Để có giấy phép triển lãm, tổ chức, cá nhân cần thực hiện theo thủ tục được quy định tại Chương 4 (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ).