Banner

Khởi động Chương trình ECAP III tại Việt Nam

Đoàn chuyên gia thuộc Ban quản lý Chương trình đã thực hiện chuyến công tác tại Việt Nam để đánh giá hiện trạng và nhu cầu cũng như các ưu tiên trong việc phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam.     Trong chuyến công tác này, Đoàn đã có các buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện các cơ quan hữu quan của Việt Nam như Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền tác giả,Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Cục Quản lý thị trường, Cục Điều tra chống buôn lậu, Viện Khoa học xét xử, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ và một số trường đại học quốc gia và nhằm tìm hiểu thực trang về hoạt động, cũng như nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan này trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Theo đó, nhiều đề xuất hỗ trợ nhằm năng cao năng lực của các cơ quan liên quan và cả hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã được Đoàn chuyên gia ghi nhận. 
     Tại buổi làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng Trần Việt Hùng đã cập nhật cho Đoàn kết quả hoạt động trong những năm qua của Cục Sở hữu trí tuệ nói riêng và hệ thống sở hữu trí tuệ của VN nói chung;, những kế hoạch và ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong những năm tới, đồng thời bày tỏ cam kết của Cục Sở hữu trí tuệ - với tư cách là cơ quan đầu mối triển khai phía Việt Nam – trong việc phối hợp với Ban quản l‎ý Chương trình và các cơ quan hữu quan của Việt Nam để triển khai thành công Chương trình. Ông Stephane Passeri - Giám đốc Chương trình ECAP III đã cảm ơn Cục trưởng về sự hợp tác của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình triển khai Chương trình ECAP II và cũng cam kết hỗ trợ triển khai các mục tiêu chiến lược của Việt Nam về sở hữu trí tuệ, bao gồm việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ. 
     Vài nét về Chương trình ECAP III 
     ECAP III là chương trình khu vực về sở hữu trí tuệ do Liên minh châu Âu tài trợ cho cả khối ASEAN, với tổng ngân sách là 5,1 triệu Euro và thời gian triển khai là 4 năm (từ 2010 – 2013) nhằm hỗ trợ các nước ASEAN hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong khu vực. 
     Các hoạt động của Dự án ECAP III sẽ tập trung vào: (i) Xây dựng năng lực và hợp tác khu vực về quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong ASEAN; (ii) Cải thiện khung pháp lý và việc quản trị quyền sở hữu trí tuệ ở các nước ASEAN nhằm phù hợp với cam kết quốc tế và khu vực; (iii) Thúc đẩy việc sử dụng sở hữu trí tuệ như một công cụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế của ASEAN; (iv) Thúc đẩy giáo dục, đào tạo và nghiên cứu về sở hữu trí tuệ trong ASEAN, hướng tới việc thành lập một mạng lưới các tổ chư ́c giáo dục – đào tạo về sở hữu trí tuệ trong ASEAN; và (v) Nâng cao năng lực của Ban Thư ký ASEAN trong việc hỗ trợ, giám sát và phối hợp các chính sách và công việc trong khu vực về sở hữu trí tuệ. 

------------------------------------------
Mời bạn đọc chia sẻ bài viết để đăng tải trên mạng tổng hợp về Pháp luật và Luật sư.Mail:banbientap@bacvietluat.vn 


Chủ đề liên quan: