Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999

Nhằm tiếp tục hoàn thiện Bộ luậtHình sự đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm ổn định lâu dài, thúc đẩy sựphát triển của đất nước, sáng nay (15/3) Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toànquốc tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, bằng hình thức trực tuyến tại63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyên Xuân Phúc, Ủy viên BộChính trị, Phó thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị (tại điểm cầu HàNội), về phía khách mời có Đại diện Lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức Trungương và thành phố Hà Nội. Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viênBCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Hội nghị còncó sự tham dự của Đại diện Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtại các điểm cầu.


TạiHội nghị, đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã tổng kết thực tiễnhơn 12 năm thi hành BLHS, chỉ ra những kết quả đạt được, những bất cập hạn chếtrong thi hành BLHS, đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi cơ bản, toàn diệnBLHS, trong đó nêu ra mục tiêu, quan điểm và những định hướng cơ bản xây dựngdự án BLHS sửa đổi.

Từkhi ra đời, Bộ luật Hình sự năm 1999 (BLHS) là công cụ sắc bén của Nhà nướctrong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh tội phạm, giữ vững an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của công dân, tổ chức và Nhànước, có thể khẳng định BLHS đã quy định một cách tương đối có hệ thống, toàndiện các nguyên tắc, chế định chung của chính sách hình sự, đã hình sự hóa đượcnhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội và xác định hệ thống hình phạt khá toàn diệnvà khoa học. Tuy nhiên, trong những năm qua tình hình đất nước đã có những thayđổi mạnh mẽ và to lớn, BLHS đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Đặc biệt, năm vừaqua, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp năm 2013, do đó yêu cầu sửa đổi BLHScàng trở nên cấp thiết.Nhấttrí với báo cáo tổng kết nêu trên, các đại biểu đại diện Lãnh đạo Bộ, ngành, Ủyban nhân dân đã có các ý kiến tham luận tổng kết và đề xuất, kiến nghị sửa đổi,bổ sung BLHS. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề lớn như: một số hành vi nguyhiểm cho xã hội chưa được đưa vào BLHS; trách nhiệm hình sự của pháp nhân; hìnhsự hóa hành vi tham gia nhóm tội phạm có tổ chức và hành vi tham nhũng; phânloại tội phạm; làm rõ vấn đề định lượng liên quan đến khung hình phạt; làm rõnguồn của BLHS theo đó tội phạm và hình phạt được quy định chủ yếu trong BLHSnhưng cũng phải được quy định trong những bộ luật khác; chính sách hình sự đốivới vị thành niên; nghiên cứu áp dụng án treo, hình phạt tiền để tăng tính rănđe và phát huy được tác dụng; đặc biệt nghiên cứu bỏ một số tội tử hình thểhiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và đáp ứng tính nhânđạo chung của thế giới.Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nghiêm túc và nỗ lực của các Bộ, ngành,Ủy ban nhân dân, đặc biệt là Bộ Tư pháp trong việc tổng kết đánh giá BLHS. PhóThủ tướng thống nhấtvới các mục tiêu, quan điểm và các định hướng lớn mà Bộ Tư pháp, Ban soạn thảođưa ra, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản:

Một là: tập trung nghiên cứu để đưa ra cácđề xuất, các giải pháp sửa đổi nhằm xây dựng được một BLHS sửa đổi khắc phục ởmức cao nhất các hạn chế, tồn tại, có tính khả thi cao, tính hiện đại, tính dự báo, tínhminh bạch và có chất lượng cao về mặt kỹ thuật lập pháp;

Hai là: BLHS sửa đổi phải được xâydựng, hoàn thiện trên tinh thần của Hiến pháp 2013, đặc biệt là phải bảo vệcó hiệu quả các quyền con người, quyền cơ bản công dân, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tínhhướng thiện trong việc xử lý người phạm tội;

Ba là: BLHS sửa đổi phải tiếptục thể chế hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháptheo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị;

Bốn là: Bộ luật Hình sự phải tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ và thúc đẩy nềnkinh tế thị trường vận hành theo đúng các quy luật và đúng định hướng xã hộichủ nghĩa; bảo vệ quyền cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các thành phầnkinh tế; xây dựng các quy định bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế vàbảo vệ môi trường;

Năm là: BLHS sửa đổi phải trực tiếp đấu tranhchống tệ nạn tham nhũng, cướp của, giết người, tai nạn giao thông, môi trường -đang là vấn đề bức xúc xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đấtnước;

Sáu là: BLHS sửa đổi phải được xây dựng trêncơ sở đổi mới tư duy về quy định tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, bảo đảm tínhổn định lâu dài, giảm áp lực đối với việc sửa đổi thường xuyên một Bộ luật lớnnhư BLHS;

Bảy là: BLHS sửa đổi phải nội luật hóa chođược những quy định mang tính bắt buộc của các điều ước quốc tế mà Việt Nam làthành viên.Phát biểuđáp từ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu đầy đủ nhất các ý kiến của Phó Thủ tướng đểđáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân để BLHS sửa đổi có sự đồng thuận cao, đáp ứng thời đại,bảo vệ và bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại Hộinghị, đại diện Lãnh đạo một số địa phương tại các điểm cầu phát biểu tham luậntập trung vào một số vấn đề lớn cần sửa đổi, bổ sung như: nghiên cứu chính sáchhình sự cho người chưa thành niên; mở rộng phạm vi chủ thể của các tội phạmtham nhũng không chỉ trong khu vực nhà nước mà cả khu vực tư nhân; nghiên cứubỏ hình phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ vì tác dụng giáo dục không cao;quy định mức phạt tiền căn cứ theo quy định về mức lương tối thiểu; quy địnhmột số hành vi chưa được quy định trong BLHS (như thông đồng đấu thầu, trục lợibảo hiểm, mua bán, cấy ghép nội tạng...); giảm hình phạt tù, mở rộng quy địnháp dụng hình phạt tiền; đánh giá về hiệu quả của các hình phạt mà không phải làhình phạt tù và tử hình; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo tinh thần Nghịquyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị...Phát biểu kếtluận Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, những ý kiến chỉđạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là những vấn đề mà Bộ Tư pháp, Ban soạnthảo, các Bộ, Ban, ngành và các địa phương tiếp tục nghiên cứu để tìmra những giải pháp đồng bộ, khả thi đề xuất với Chính phủ, Quốc hội và Bộ Chínhtrị trong việc sửa đổi, bổ sung BLHS. Bộ trưởng sơ bộ kết luận 3 vấn đề lớn nhưsau:

Một là: Công tác tổ chức thi hành BLHS.Trong những năm qua, công tác tổ chức thi hành BLHS đã đạt được nhiều kết quảquan trọng: công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hình sự đượcchú trọng; đã xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành BLHSnhư 6 Nghị định, 17 Thông tư và Thông tư liên tịch của các Bộ, Ban, ngành Trungương, 7 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; công tácđiều tra, truy tố, xét xử được thực hiện khách quan toàn diện. Tuy nhiên vẫncòn những bất cập, hạn chế như: quy định trong cấu thành tội phạm của một sốđiều luật chưa phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm; một sốđiều luật không mô tả hành vi khác quan; một số điều luật quy định về tình tiếtđịnh tội, định khung hình phạt mang tính “định tính” và “định lượng” không rõràng, cụ thể; một số hành vi nguy hiểm cho xã hội xảy ra trong thực tiễn và vấnđề hình sự hóa một số hành vi phạm tội theo yêu cầu của Công ước quốc tế chưađược đưa vào BLHS. Bộ trưởng yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến,hoàn thiện Báo cáo tổng kết là cơ sở cho việc lựa chọn các phương án xây dựngcác quy định sửa đổi, bổ sung BLHS.

Hai là: Quan điểm và định hướng lớn xâydựng BLHS. Bộ trưởng đề nghị Ban soạn thảo bám sát các ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bám sát Nghị quyết 48/NQ-TW, Nghị quyết 49/NQ-TWcủa Bộ Chính trị và nghiên cứu sâu hơn tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm2013 để xây dựng Dự án BLHS không những bảo đảm về mặt trừng phạt mà còn bảođảm về mặt xây dựng, kiến tạo. Bên cạnh việc sửa đổi các bất cập, hạn chế trongcác quy định cụ thể của BLHS hiện hành, thì cần tập trung nghiêncứu 6 vấn đề lớn sau: quy định về tội phạm và hình phạt tại một số luậtchuyên ngành; trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với một số tội phạm cụ thể,đặc biệt là tội phạm kinh tế; giảm khả năng áp dụng hình phạt tù, mở rộng phạm viáp dụng các hình phạt không giam giữ; hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tửhình; hoàn thiện hơn nữa chính sách hình sự đối với người chưa thành niên; hìnhsự hóa các hành vi nguy hiểm cho xã hội và phi hình sự hóa một số tội phạm đượcquy định trong BLHS hiện nay không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tếxã hội và hội nhập.

Ba là: Những việc cần triển khai sauHội nghị. Để bảo đảm tiến độ xây dựng Dự án BLHS, Bộ trưởng yêu cầu Tổ biên tậpcần tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Báo cáo định hướng lớn sửa đổi BLHS trình Chínhphủ cho ý kiến; đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, nhất là cơ quan có thành viên trong Ban soạn thảo tích cực,chủ động nghiên cứu đề xuất, xây dựng các quy định liên quan đến phạm vi quảnlý của Bộ, ngành và các quy định của BLHS; đề nghị Ủy ban Tư pháp, các Ủy bankhác của Quốc hội chủ động tham gia ngay từ đầu với Ban soạn thảo trong quátrình xây dựng và hoàn thiện Dự án BLHS.

Bộtrưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ,ngành, địa phương, BLHS sửa đổi sẽ có chất lượng cao, tầm nhìn lâu dài, đáp ứngđược yêu cầu khách quan của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phầnđắc lực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

(Theo moj.gov.vn)

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.