Điểm chết giữa Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán ( 2014)
Điểm chết giữa Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán

Với cách soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hiện nay theo kiểu Bộ nào quản lý thì chính Bộ đó sẽ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chính vì lẽ đó mà nhiều điểm bất hợp lý khi, phi logich khi dẫn chiếu các văn bản pháp luật với nhau.

Đối với các Doanh nghiệp, khi chưa được tham vấn kỹ sẽ rất dễ nhiều sai phạm dù cho đã làm đúng quy định của luật này những lại không đúng theo quy định của Luật khác. Ví du sau về Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán là một điển hình.

Đối với Công ty Cổ phần, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, trong đó có quyền thông qua báo cái tài chính hằng năm (Điểm e Khoản 2 Điều 96, Điều 97 Luật Doanh nghiệp). Cũng theo Luật Doanh nghiệp thì Đại hội hội đồng cổ đông họp thường niên phải họp trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (Khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp).
Tuy nhiên, theo Điều 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 của Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh :

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần là chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Như vậy, một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức Hợp pháp trong thời gian tháng 04 với ngày kết thúc năm tài chính 31/12 là hoàn toàn phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng lại bị xem là vi phạm Luật Kế toán vì thời hạn nộp tối đa chỉ đến hết tháng 03. Nhưng làm sao Công ty Cổ phần có thể nộp báo cáo tài chính khi Đại hội đông cổ đông công ty chưa họp thường niên để thông qua ?

Điều này rất ít Doanh nghiệp chú ý nên sẽ rất phiền phức nếu như không thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước tháng 04. Các Doanh nghiệp cần phải ch1u ý để tránh việc mất tiền phạt oan dù cho mình đã thực hiện đúng quy định pháp luật

 

Cộng đồng doanh nghiệp

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.