ONE, CDC, VC6, VCS và PPG trả cổ tức và phát hành cổ phiếu
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách của đông của ONE, CDC, VC6, VCS và PPG.

* Ngày 19/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã ONE-HNX).

Theo đó, ONE sẽ phát hành 793.478 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:3. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 5/2 - 9/3/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 5/2 - 11/3/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, các cổ đông đã lưu ký sẽ thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu mới tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, các cổ đông chưa mở tài khoản lưu ký chứng khoán sẽ thực hiện quyền và nộp tiền trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Truyền Thông số 1 - 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Ngày 19/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HNX).

Theo đó, CDC sẽ phát hành 646.572 cổ phiếu nhằm trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:1 - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, CDC thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với số lượng phát hành 3.232.858 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 2:1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 1/2 - 26/2/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 1/2 - 2/3/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Chương Dương - 225 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ONE và CDC vào những ngày 18, 19 và 20/1/2010.

* Ngày 22/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX).

Theo đó, ngày 10/2/2010, VC6 sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng).

Bên cạnh đó, VC6 chào bán 1.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 4:1.  Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/2 - 12/3/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 10/2 - 16/3/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vinaconex 6 - VP1 Khu Đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, phố Hoàng Đạo Thuý, quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VC6 vào những ngày 21, 22 và 25/1/2010.

* Ngày 19/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền và đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX).

Theo đó, ngày 8/2/2010, VCS sẽ  tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Dự kiến ngày 2/3/2010,  công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Khu công nghiệp công nghệ cao (Khu công nghiệp Bắc Phú Cát cũ), Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VCS vào những ngày 18, 19 và 20/1/2010.

* Ngày 21/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX).

Theo đó, ngày 10/2/2010, PPG sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng.

Dự kiến ngày 2/2/2010, PPG sẽ lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong - lô 4, đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PPG vào những ngày 20, 21 và 22/1/2010.
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.