Cấp giấy chứng nhận đầu tư quy mô dưới 300 tỷ thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong khu công nghiệp, chế xuất

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thuộc TP Hà Nội. 

 

1. Hồ sơ thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỉ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại khu công nghiệp Hà Nội bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc, theo mẫu);

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản gốc); bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (bản gốc).

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật (bản gốc).

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh (bản gốc).

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng khi tham gia thị trường đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư quy định tại điều 29 của Luật Đầu tư và phục lục C ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP. (Đối với dự án đầu tư trong nước không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính).

- Giấy tờ liên quan đến 
địa điểm, diện tích đất dự kiến thực hiện dự án(bản sao hợp lệ).

- Cam kết đảm bảo môi trường  hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) (bản gốc).

- Hồ sơ nộp: 4 bộ

- Thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc kể từ ngày đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

2. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủcủa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 27/04/2009 của UBND TP Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.(Chuyên trang Tư vấn Luật - thủ tục hành chính cho toàn dân www.tuvanluat.com.vn - thuộc Luật Bắc Việt )

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.