Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài taị Việt Nam(trường hợp xin đích danh)

Trình tự thực hiện:

 - Trong thời hạn 7 ngày, kể từ này nhận được công văn của Cục con nuôi, Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn Cơ sở nuôi dưỡng (nếu trẻ em được xin đích danh từ cơ sở nuôi dưỡng) hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ em (nếu trẻ em được xin đích danh từ gia đình) lập hồ sơ của trẻ em cho đi làm con nuôi;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp thì người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ em có trách nhiệm hoàn tất 04 bộ hồ sơ của trẻ em và nộp cho Sở Tư pháp;

- Sau khi nhận được kết quả giới thiệu trẻ từ Cơ sở nuôi dưỡng, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ của trẻ em. Nếu hồ sơ của trẻ đã đầy đủ và hợp lệ, nguồn gốc của trẻ đã rõ ràng thì Sở Tư pháp gửi văn bản báo cáo kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em cho Cục con nuôi.

- Trong trường hợp xét thấy trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có vấn đề khác cần xác minh thì Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em gửi cơ quan Công an cùng cấp để xác minh.

 - Sau khi nhận được công văn trả lời của Cục con nuôi kèm theo hồ sơ của người xin nhận con nuôi, Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi để hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi.

- Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày người xin nhận con nuôi nộp lệ phí và hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất ý kiến giải quyết trình UBND thành phố quyết định kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em và 01 bộ hồ sơ của người xin nhận trẻ em làm con nuôi.

- Sau khi UBND thành phố ký Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, Sở Tư pháp tiến hành việc giao nhận con nuôi

Cách thực thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp (số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

Thành phần hồ sơ:

- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của trẻ em;

- Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi có chữ ký của cha, mẹ trẻ em hoặc người đứng đầu Cơ sở nuôi dưỡng;

- Giấy xác nhận của Tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên, xác nhận về tình trạng sức khoẻ của trẻ em;

- Hai ảnh mầu của trẻ em chụp toàn thân cỡ 10×15 hoặc 9×12 cm;

- Đối với trẻ em đang sống tại Cơ sở nuôi dưỡng ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ còn phải có: Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng

- Biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng

Số lượng hồ sơ: 04  (bộ)

Thời hạn giải quyết :

- 120 ngày kể từ ngày cơ quan con nuôi quốc tế của Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi.

- Trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp; Các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an thành phố

Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính:Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

Lệ phí: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/01 việc          

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

- Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính :

- Việc giao nhận con nuôi được tổ chức tại trụ sở Sở Tư pháp với sự có mặt của đại diện Sở Tư pháp, trẻ em được nhận làm con nuôi; bên nhận là cha, mẹ nuôi; bên giao là đại diện cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha, mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/2/2003 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ Hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

- Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tải nội dung biểu mẫu tại đây

 

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.