Thủ tục đăng ký việc thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện::

a) Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp tại Sở Tư pháp và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

b) Sở Tư pháp tiếp nhận,nếu việc thay đổi hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi hộ tịch. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

- Nội dung và căn cứ thay đổi hộ tịch phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

- Sau khi việc thay đổi hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Tư pháp (số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội).

- Hoặc có thể ủy quyền cho người khác

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch,xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch (theo mẫu quy định)

- Bản chính Giấy khai sinh

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá  5 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch

- Bản chính giấy tờ hộ tịch đã được thay đổi, cải chính.

Lệ phí: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng ) /01 việc

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

Yêu cầu, điều kiện để  thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cá nhân có quyền yêu cầu thay đổi họ, tên, chữ đệm trong các trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ tên mà cha, mẹ đẻ  đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

- Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

b) Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó

c)Việc thay đổi ,cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Dân sự  năm 2005

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 

Tải nội dung biểu mẫu tại đây

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.