Thủ tục Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình, nhà ở hiện có ở ngoài bãi sông
a) Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình, nhà ở hiện có ở ngoài bãi sông (phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và không nằm trong khu vực bị sạt lở, ngoài phạm vi bảo vệ đê điều).

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

+ Bước 1: Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh;

+ Bước 2:

- Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thẩm định hồ sơ;

- Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão trình UBND tỉnh ra quyết định cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình, nhà ở hiện có ở ngoài bãi sông.

+ Bước 3: Trả kết quả cho Tổ chức/Cá nhân (UBND tỉnh thực hiện)

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính; Trực tiếp tại Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn hoặc tờ trình xin cấp giấy phép xây dựng công trình của chủ đầu tư;

- Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền (nếu có)

- Đồ án thiết kế công trình xin cấp phép được phê duyệt;

- Hồ sơ sử dụng đất.

- Ý kiến, xác nhận của các cấp, ngành có liên quan (nếu có);

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức                                                                  
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh.

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

i) Phí, lệ phí: Không quy định

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đảm bảo: quy chuẩn kỹ thuật về đê điều, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (ở bãi sông) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không nằm trong khu vực bị sạt lở.

Việc xây dựng công trình không được làm giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế, không được làm tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế; không ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu.

 m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

Luật đê điều số: 79/2006/ QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.