Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Bình Phước thông báo mời thầu gói thầu Gói số 02 tuyến N2 thuộc công trình: Xây dựng đường vào TTHC phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài.
- Tên gói thầu: 
 + Gói số 02 tuyến N2 thuộc công trình: Xây dựng đường vào TTHC phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước,không sơ tuyển.
-Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 10 tháng 02 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 22 tháng 02 năm 2011. 
- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 0651.3879.139.
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
- Địa chỉ tiếp nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139.
- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 22/02/2011.
- Bảo đảm dự thầu: 
+ Gói 01: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng chẳn).
- Đồng tiền sử dụng bảo lãnh dự thầu: VNĐ (đồng Việt Nam)
- Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt, Bảo đảm dự thầu bằng Ngân hàng hoăc tổ chức tài chính có tư cách pháp nhân.
HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 22 tháng 02 Năm 2011, tại Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139.
Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
   
                                                                  Đồng Xoài, ngày 27  tháng 01 năm 2011.
                                                                      BAN QLDA THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI 
                                                                                        Giám đốc
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Bài khác

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.