Công tác mua sắm trong Doanh nghiệp sử dụng vốn Nhà nước

Hỏi:

Hiện tại nhà máy mua vật tư phục vụ sản xuất theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau:

- Lấy 3 báo cáo của 3 đơn vị rồi so sanh về giá và trình để mua của đơn vị chào thấp nhất

- Không lập Hồ sơ yêu cầu, không yêu cầu đơn vị cung cấp hang nộp hồ sơ đề xuất, không đăng báo như vậy có được không?

Trả lời

Tình huốn của bạn nêu ra cần được xác định có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu (quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu) hay không. Theo Điều 1, phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm các dự án:

1. Sử dụng Vốn nhà nước tử 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển (trong NĐ 85/CP quy định tỉ trọng 30% xác định trên Tổng mức đầu tư hoặc Tổng vốn đầu tư của Dự án được duyệt).

2. Sử dụng vốn Nhà nước mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị,,,

3. Sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn tại Doanh nghiệp năm 2005 thì DNNN là doanh nghiệp trong đó Nhà nươc sở hữu trên 50% vốn điều lệ).

4. Như vậy trường hợp của bạn nêu ra là mua sắm để phục vụ sản xuất (không phải nhằm mục tiêu đầu tư phát triển) nên dù sử dụng vốn nhà nước tới 100% thì cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật (căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu)

Do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nên Người có thẩm quyền của Doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp dưới thực hiện theo Luật Đấu thầu (như quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật Đấu thầu) hoặc cho phép thực hiện mua sắm không theo Luật Đấu thầu ở một số nội dung để đảm bảo việc chi tiêu mua sắm của doanh nghiệp là hiệu quả, kịp thời đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh nhưng đảm bảo cạnh tranh, minh bạch.

Trở lại tình huống của Bạn, trong trường hợp Người có thẩm quyền không yêu cầu mua sắm phải theo Luật đấu thầu thì các bước thực hiện có thể do Người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Còn nếu Người có thẩm quyền yêu cầu phải thực hiện mua sắm theo Luật Đấu thầu thì các công việc trong tình huống mà Bạn đã nêu là không phù hợp với quy định về đấu thầu. Chẳng hạn, trong Luật Đấu thầu quy định một hình thức lựa chọn nhà thầu là “chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa” (tại Điều 22) chứ không có hình thức “Chào giá cạnh tranh” như bạn nêu ra.

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Liên hệ dịch vụ Luật của chúng tôi:

Công ty Luật Bắc Việt

Phone: 01687696666 - 01686319999

Mail: dichvu@bacvietluat.vn hoặc ceo@bacvietluat.vn 

www.Lawvn.net - www.duanvn.com -  www.luatthue.info Luật Sư Dũng

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.