Phải thẩm định kết quả chỉ định thầu ?
Hỏi: Phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt? Điều này phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu (Điều 39) và Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009 (Điều 2 khoản 11).
Trả lời: 
ác quy định về áp dụng hình thức CĐT đã được điều chỉnh trong Luật số 38 và NĐ85/CP. Có 2 nội dụng liên quan tới CĐT:
-         Các trường hợp được áp dụng CĐT.
-         Quy trình thực hiện CĐT.
1) Về các trường hợp được áp dụng CĐT
            Luật số 38 có điều chỉnh nội dung của Điều 20 Luật Đấu thầu năm 2005. Theo đó, trong Luật không quy định hạn mức (tiền) như trước đây mà giao cho Chính phủ quy định các hạn mức được CĐT và các trường hợp CĐT do yêu cầu đặc biệt khác.
            Đây là cơ sở để có Điều 40 NĐ85/CP của Chính phủ.
2) Về quy trình thực hiện CĐT
            Nội dung này được giữ nguyên như trong Luật Đấu thầu năm 2005. Theo đó (Điều 20, khoản 2 Luật Đấu thầu)  Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy trình thực hiện CĐT. 
Đây là cơ sở để có Điều 41 trong NĐ85/CP với tiêu đề “Quy trình Chỉ định thầu”. Tại Điều 41 đưa ra quy trình đầy đủ (Khoản 1)và quy trình rút gọn (Khoản 2). Do là quy trình CĐT rút gọn nêu trong NĐ85/CP không yêu cầu phải thẩm định kết quả CĐT như quy định đối với quy trình CĐT đầy đủ. Việc này là thẩm quyền của Chính phủ hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Mặt khác, quy định đối với quy trình CĐT rút gọn là không mâu thuẫn với quy định trong Luật số 38 (Điều 2, Khoản 11) bởi lẽ tại Điều 2, Khoản 11 quy định về “thẩm định kết quả đấu thầu”. Thuật ngữ “kết quả đấu thầu” trong NĐ85/CP chỉ đề cập tới khi nói về kết quả trong đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế. Đối với các hình thức còn lại (ngoài đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế) thì trong NĐ85/CP sử dụng “kết quả Chỉ định thầu” (Điều 41), “kết quả mua sắm trực tiếp” (Điều 42), “kết quả chào hàng cạnh tranh” (Điều 43).
            Trong Thông tư 08/BKH, ngày 21/4/2010 về Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, tại Điều 1 có ghi “thẩm định kết quả đấu thầu” là nói về các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.
            Tóm lại trong Luật số 38 chỉ đề cập tới việc thẩm định kết quả đấu thầu chứ không đề cập tới thẩm định kết quả CĐT. Trong hoạt động đấu thầu thì đó là hai khái niệm khác nhau
Quy trình xác định Nhà thầu trong Chỉ định thầu

Liên hệ dịch vụ:

1: Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu: 0938188889 (Mr Dũng)

2: Thẩm định kết quả đấu thầu: 01687696666 (Mr Vũ)

3: Thẩm định dự án, thẩm định giá, thẩm định bất động sản: 0988631168 ( Phòng Định giá)

Website: www.luatdauthau.netwww.bacvietluat.vnwww.lawvn.net

Mail: dauthau@bacvietluat.vnceo@bacvietluat.vn

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.