Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) cho công trình hồ chứa nước Đồng Ngh
THÔNG BÁO MỜI THẦU:
1. Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
2. Tên gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) cho công trình hồ chứa nước Đồng Nghệ.
3. Tên dự án: Dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đồng Nghệ tại xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP).
4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu trên cơ sở xếp hạng năng lực theo quy tắc chọn thầu tư vấn của WB (CQ).
6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 ngày 17 tháng 02 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính). 
7. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817435; Fax: 0511.3837146.
8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ năng lực: Trước 09 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;    
- Lưu: VT, ĐTXD.                                       KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Bài khác

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.