Uỷ ban nhân dân xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu: Kênh mương thuỷ lợi N1-9-27 xã Thạch Môn
THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Thạch Môn.
- Tên gói thầu: Kênh mương thuỷ lợi N1-9-27 xã Thạch Môn.
- Tên dự án: Kênh mương thuỷ lợi N1-9-27 xã Thạch Môn.
- Nguồn vốn:
+ Ngân sách thành phố Hà Tĩnh hỗ trợ;
+ Ngân sách UBND xã Thạch Môn;
+ Huy động đóng góp của nhân dân được hưởng lợi từ công trình theo đúng quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
-Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2011 đến trước 08 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2011 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Địa chính – Xây dựng UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh điện thoại 0393 883191.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
- Địa điểm nhận HSDT: Phòng Địa chính – Xây dựng UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 0 phút ngày 25 tháng 01 năm 2011.
- Bảo đảm dự thầu: 52.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn), hình thức đảm bảo dự thầu của ngân hàng hoặc tiền mặt phải gửi về UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh chậm nhất trước thời điểm đóng thầu.
HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 08 giờ 0 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 01 năm 2011, tại Hội trường số 02 UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.
UBND xã Thạch Môn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.

Thạch Môn, ngày 10  tháng 01 năm 2011
TM.UBND XÃ THẠCH MÔN
CHỦ TỊCH
    Nguyễn Xuân Quang
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Bài khác

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.