Văn bản pháp luật về đấu thầu

Công văn:

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

2820/BKH-QLĐT

21/04/2006

Công văn về thực hiện Luật Đấu thầu

1235/BKH-QLĐT

27/02/2009

Văn bản Số 1235/BKH-QLĐT Hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg -KTN ngày 16/02/2009

Luật:

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

61/2005/QH11

29/11/2005

Luật Đấu thầu

38/2009/QH12

19/06/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Nghị định:

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

85/CP

15/10/2009

Nghị định 85/CP

85/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Quyết định:

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

678/2008/QĐ-BKH

02/06/2008

Quyết định ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

731/2008/QĐ-BKH

10/06/2008

Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

419/2008/QĐ-BKH

07/04/2008

Quyết định 419/2008/QĐ-BKH Ban hành Mẫu báo cáo thẩm định Kết quả đấu thầu

49/2007/QĐ-TTG

11/04/2008

Quyết định 49/2007/QĐ-TTg Quy định các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu

1048/2008/QĐ-BKH

11/08/2008

Quyết định Số 1048/2008/QĐ-BKH Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

49/2007/QĐ-TTG

11/04/2007

Quy định các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu

Thông tư:

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

13/2006/TT-BTM

29/11/2006

Thông tư số 13/2006/TT-BTM hướng dẫn về xuất nhập khẩu hàng hoá đối với nhà thầu trúng thầu

63/2007/TT-BTC

15/06/2007

Thông tư số 63/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

10/2007/TTLT-BYT-BTC

10/08/2007

Thông tư số 10/2007/TTLT-BYT-BTC liên bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

03/2009/TT-BKH

16/04/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư Dự án có sử dụng đất

09/2010/TT-BKH

21/04/2010

Thông tư quy định lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

10/2010/TT-BKH

13/05/2010

Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

11/2010/TT-BKH

27/05/2010

Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

08/2010/TT-BKH

21/04/2010

Thông tư quy định lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

06/2010/TT-BKH

09/03/2010

Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

05/2010/TT-BKH

10/02/2010

Thông tư quy định lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

04/2010/TT-BKH

01/02/2010

Thông tư quy định lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

03/2010/TT-BKH

27/01/2010

Thông tư quy định lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

02/2010/TT-BKH

19/01/2010

Thông tư quy định lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

01/2010/TT-BKH

06/01/2010

Thông tư quy định lập hồ sơ mời thầu xây lắp

03/2009/TT-BKH

16/04/2009

Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư

10/2007/TTLT-BYT-BTC

10/08/2007

Thông tư hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

63/2007/TT-BTC

15/06/2007

Thông tư hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

13/2006/TT-BTM

29/11/2006

Thông tư hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài

20/2010/TTLT-BKH-BTC

21/09/2010

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

 

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.