Hội thảo quốc tế giữa Liên đoàn LSVN và Liên hội luật sư Nhật Bản.

Hội thảo quốc tế giữa Liên đoàn LSVN và Liên hội luật sư Nhật Bản.

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỘI THẢO

“Quản lý nghề luật sư - Kinh nghiệm của Việt Nam và Nhật Bản”

·        Thời gian              : 02 ngày (ngày 29 và 30/01/2010)

·        Địa điểm hội thảo : tỉnh Khánh Hòa

·        Chủ trì                  : Luật sư Lê Thúc Anh – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam

Ngày 1: ngày 29 tháng 1 năm 2010

Buổi sáng

08:00  Đăng ký đại biểu (Ban tổ chức)

08:30  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

LS. Lưu Tiến Dũng (Uỷ viên BTVLĐ - Chủ nhiệm UBHTQT)

08:40  Phát biểu khai mạc

LS. Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

08:50  Phát biểu của đại diện JICA

Bà Obata Yoko, Luật sư, Dự án Cải cách Pháp luật và Tư pháp, JICA

Chủ đề 1: Cơ cấu tổ chức và tính tự quản của Đoàn luật sư

09:00  Giới thiệu dẫn nhập về Chủ đề 1

LS. Lưu Tiến Dũng (Uỷ viên BTVLĐ - Chủ nhiệm UBHTQT)

09:05  Tham luận “Cơ cấu tổ chức và tính tự quản của JFBA và các đoàn luật sư địa phương Nhật Bản

 Ông Kobayashi Tetsuya, Daini Đoàn luật sư Tokyo

09:50  Tham luận “Chế độ  tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và vai trò quản lý nhà nước đối với luật sư: Một số vấn đề cần quan tâm”.

 LS. Đỗ Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. 

10:15  Giải lao

10:30  Tham luận “Mối quan hệ giữa tự quản của các Đoàn Luật sư địa phương với vai trò của Liên đoàn”

LS. Trần Thanh Phong, Đoàn Luật sư Cần Thơ

10:45  Thảo luận (LS. Lê Thúc Anh - Chủ trì thảo luận)

11: 45 Tóm tắt và tổng kết Chủ đề 1

LS. Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

12:00  Ăn trưa

Buổi chiều - Chủ đề 2: Đào tạo thường xuyên cho luật sư

13:30  Giới thiệu dẫn nhập về Chủ đề 2

LS. Lưu Tiến Dũng (Uỷ viên BTVLĐ - Chủ nhiệm UBHTQT)

13:35  Tham luận “Định hướng chiến lược của Liên đoàn trong công tác đào tạo và Bồi dưỡng Luật sư”

LS Phạm Hồng Hải, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

14:00  Tham luận “Đào tạo thường xuyên cho luật sư tại Nhật Bản”.

Ông Kobayashi Tetsuya,  Đoàn luật sư Tokyo

14:45  Tham luận “Vai trò và kế hoạch của Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng của Liên đoàn trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Luật sư”

LS. Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên BTVLĐ - Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, Bồi dưỡng và Xây dựng Phổ biến Pháp luật

15:15  Giải lao

15:30  Tham luận “Bồi dưỡng thường xuyên cho Luật sư: Nhu cầu và Phương pháp”

LS. Diệp Thị Hoài Nam, Ủy viên Ủy ban Đào tạo, Bồi dưỡng và Xây dựng Phổ biến Pháp luật

16:00  Thảo luận (LS. Phạm Hồng Hải - Chủ trì thảo luận)

16:45  Tóm tắt và Tổng kết Chủ đề 2

LS Phạm Hồng Hải, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 2: ngày 30 tháng 1 năm 2010

Buổi sáng - Chủ đề 3:  Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

08:30   Giới thiệu dẫn nhập về Chủ đề 3

LS. Lưu Tiến Dũng (Uỷ viên BTVLĐ - Chủ nhiệm UBHTQT)

08:35  Tham luận “Quy tắc đạo đức JFBA và các đoàn luật sư địa phương Nhật Bản”

Ông Toriyama Hanroku, Đoàn Luật sư Osaka 

09:15  Tham luận “Những nội dung cơ bản của Dự thảo 1 Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam”.

 LS. Nguyễn Minh Tâm, Uỷ viên BTVLĐ - Phó Tổng Thư ký

09:45  Thảo luận (LS. Nguyễn Văn Thảo chủ trì)

10:15  Giải lao

10:30  Tham luận “Tư tưởng chủ đạo và những nguyên tắc cơ bản của một bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp”.

LS. Nguyễn Huy Thiệp, Uỷ viên HĐLSTQ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Quyền lợi Luật sư

11:00  Thảo luận (LS. Nguyễn Văn Thảo chủ trì)

11:30  Tóm tắt và tổng kết Chủ đề

            LS. Nguyễn Văn Thảo – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn luật sư Việt Nam

11:45 Phát biểu của Bà Obata Yoko, Luật sư, Dự án Cải cách Pháp luật và Tư pháp, JICA.

11:55  Phát biểu bế mạc Hội thảo

LS. Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

12:00  Ăn trưa
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.