Đề án thành lập bệnh viện tư nhân


Đề án thành lập bệnh viện tư nhân 
 
ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN ….

Để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế)

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:                        HỒ SƠ PHÁP LÝ.
 
CHƯƠNG II:                      TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MÔ BỆNH VIỆN.
 
CHƯƠNG III:                     TỔ CHỨC NHÂN SỰ.
 
CHƯƠNG IV:                    CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.

CHƯƠNG V:                      TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.

CHƯƠNG VI:                     PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.

CHƯƠNG VII:                   VỐN ĐẦU TƯ.

CHƯƠNG VIII:                  GIÁ VIỆN PHÍ.

CHƯƠNG IX:                    ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG.  
 

CHƯƠNG  I: 

HỒ SƠ PHÁP LÝ

(Bao gồm hồ sơ liên quan đến thành lập Bệnh viện) 

CHƯƠNG II:

TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MỘ BỆNH VIỆN

 1. Tên hiệu:
 2. Địa điểm:

-         Số …… Quận……, tỉnh, Thành phố ……..

-         Điện thoại: Fax:

-         Diện tích mặt bằng: … m2

-         Diện tích xây dựng sử dụng: … m2

-         Diện tích bình quân cho một giường bệnh: … m2

 1. Qui mô Bệnh viện:

CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 1. Bộ máy quản lý Bệnh viện:

1.1.  Bộ phận quản lý:

-         Hội đồng quản trị.

-         Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.

-         Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng …

1.2.  Bộ phận chuyên môn:

-         Khoa khám bệnh: các Phòng khám chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu bệnh.

-         Các khoa điều trị: Nội, ngoại – GMHS…

-         Các khoa cận lâm sàng:

-         Khoa dược và nhà thuốc.

 1. Tổ chức nhân sự:

-         Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: tổng số: ….. cán bộ, nhân viên. Bao gồm như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa I, II, Dược sĩ đại học, Dược sĩ trung học, Y tá điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh:

STT

Chức danh

Khoa khám bệnh

Các Khoa điều trị

Khoa cận lâm sàn

Nhà thuốc

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

STT

Chức danh

Hợp đồng làm việc thường xuyên

Hợp đồng làm việc không thường xuyên

Tổng số

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

CHƯƠNG IV:

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

 1. Cơ sở vật chất: Bệnh viện gồm … ngôi nhà được bố trí (sơ đồ Bệnh viện kèm theo) như sau:

Tầng 01: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

Tầng 02: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

………………………………………………………………………………………...

-         Hệ thống cấp điện:

-         Hệ thống thông tin liên lạc:

-         Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

 1. Điều kiện vệ sinh môi trường:

-         Hệ thống xử lý nước thải.

-         Hệ thống thoát nước:

-         An toàn bức xạ.

-         Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế:

CHƯƠNG V: 

TRANG THIẾT BỊ

 

STT

Tên thiết bị

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Ký hiệu

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG VI: 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

(Phạm vi chuyên môn Bệnh viện thực hiện)

 

CHƯƠNG VII: 

VỐN ĐẦU TƯ 

-         Tổng số vốn đầu tư:

·        Giá trị đất, nhà:

·        Trang thiết bị y tế:

·        Các chi phí khác:

CHƯƠNG VIII: 

GIÁ VIỆN PHÍ

(Gía các dịch vụ y tế)

CHƯƠNG IX: 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

                                                                                                                             …., ngày …. tháng …. năm 200

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN


=======================================

Liên hệ dịch vụ :

Công ty Luật Bắc Việt

Địa chỉ: Số 39b, Lô 6, Trung Yên 14, Khu Đô Thị Mới Trung Yên, Hà Nội

Phone: 01687696666 - 01686319999

Mail:  ceo@bacvietluat.vn

www.Lawvn.net - Luật Sư Dũng

 
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.