Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần

a) Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định;

b) Điều lệ công ty:

Điều lệ công ty cổ phần có các nội dung sau đây:

o       Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

o       Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh;

o       Vốn điều lệ, loại cổ phần, tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, mệnh giá cổ phần;

o       Quyền và nghĩa vụ của từng loại cổ đông;

o       đ. Các trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần;

o       Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát công ty (nếu có);

o       Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của từng cơ quan trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty và của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát;

o       Người đại diện theo pháp luật của công ty;

o       Các loại quỹ, mức giới hạn từng loại quỹ được thành lập tại công ty;

o       Nguyên tắc trả cổ tức;

o       Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

o       Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

o       Các trường hợp giải thể, trình tự và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

o       Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập, chữ ký của tất cả cổ đông sáng lập và của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Các cổ đông có thể thoả thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác không trái với quy định của pháp luật

c) Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

-         Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải có các nội dung sau đây:

o       Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của từng cổ đông sáng lập;

o       Tổng số cổ phần, số cổ phần và giá trị cổ phần từng loại của từng cổ đông sáng lập;

o       Loại tài sản và số lượng tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của mỗi tài sản đối với tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam; ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;

o       Thời điểm góp vốn cổ phần;

o       Tổng số cổ phần và giá trị tổng số cổ phần của tất cả cổ đông sáng lập;

Chữ ký của tất cả cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những người quản lý công ty.


=======================================

Liên hệ dịch vụ :

Công ty Luật Bắc Việt

Địa chỉ: Số 39b, Lô 6, Trung Yên 14, Khu Đô Thị Mới Trung Yên, Hà Nội

Phone: 01687696666 - 01686319999

Mail:  ceo@bacvietluat.vn

www.Lawvn.net - Luật Sư Dũng

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN