Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH

a) Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định;

b) Điều lệ công ty:

Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn phải có các nội dung sau đây:

o       Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

o       Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh;

o       Vốn điều lệ;

o       Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của thành viên, phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; tên, địa chỉ, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

o       Quyền và nghĩa vụ của thành viên hoặc chủ sở hữu công ty;

o       Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát (nếu có);

o       Quyền, nghĩa vụ và thể thức thông qua quyết định của từng cơ quan trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

o       Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên;

o       Người đại diện theo pháp luật của công ty;

o       Nguyên tắc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên;

o       Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;

o       Nguyên tắc phân chia lợi nhuận đối với công ty có từ hai thành viên trở lên, nguyên tắc sử dụng lợi nhuận đối với công ty có một thành viên;

o       Các trường hợp giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của công ty;

o       Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

o       Chữ ký của tất cả thành viên của công ty hoặc của chủ sở hữu công ty.

Các thành viên có thể thoả thuận hoặc chủ sở hữu công ty có thể quyết định ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác.

c) Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, gồm các nội dung sau:

o       Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu,  số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của từng thành viờn;

o       Phần vốn góp và giá trị vốn góp của từng thành viên;

o       Loại tài sản, số lượng tài sản góp vốn; giá trị còn lại của mỗi tài sản đối với tài sản vốn góp không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;

o       Thời điểm góp vốn;

o       Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc của tất cả thành viên.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những người quản lý công ty.


=======================================

Liên hệ dịch vụ :

Công ty Luật Bắc Việt

Địa chỉ: Số 39b, Lô 6, Trung Yên 14, Khu Đô Thị Mới Trung Yên, Hà Nội

Phone: 01687696666 - 01686319999

Mail:  ceo@bacvietluat.vn

www.Lawvn.net - Luật Sư Dũng

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN