Thủ tục xác nhận vốn pháp định khi thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Với kinh nghiệm thực tế Luật Bắc Việt cũng đã và đang tư vấn thủ tục thành lập sàn giao dịch Bất động sản cho nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội. Chúng tôi gửi tới quý vị tham khảo hồ sơ thành lập sàn giao dịch Bất động sản như sau:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại phường.

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

Thủ tục Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Đăng ký nhận tặng, cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thành lập công ty Bất động sản, kinh doanh dịch vụ Bất động sản là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, về chứng chỉ hành nghề. Luật sư Luật Bắc Việt cung cấp gói dịch vụ thành lập công ty kinh doanh Bất động sản tại Hà Nội với nội dung như sau:

Tư vấn thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp giao đất (không phải dự án nhà ở, không thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới).

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân.

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.