Ngôi sao "Twilight" chi ra hơn 50 nghìn USD (900 triệu đồng) để làm vui lòng nữ ca sĩ vừa đoạt giải VMA, nhân sinh nhật lần thứ 20 của người đẹp.

Siêu mẫu Camila Alves đã sinh cho tài tử

Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Thủ tục thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh: Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên

Thủ tục đăng ký cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh: nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam; không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Thẩm tra đầu tư - cấp GCNĐT đối với dự án vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh

Thủ tục đăng ký cấp GCNĐT đối với dự án vốn đầu tư nước ngoài có gắn với thành lập chi nhánh

Thủ tục thẩm tra dự án vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gắn với thành lập chi nhánh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên

Đăng ký đầu tư - cấp GCNĐT đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh: Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp GCNĐT tại Việt Nam đăng ký dự án đầu tư mới với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam; không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Thẩm tra đầu tư - cấp GCNĐT đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh: Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp GCNĐT tại Việt Nam đăng ký dự án đầu tư mới với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên

Thẩm tra đầu tư - cấp GCNĐT đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh: nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp GCNĐT tại Việt Nam đăng ký dự án đầu tư mới thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ký điều chỉnh - cấp GCNĐT điều chỉnh: trường hợp dự án đầu tư có thay đổi với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam; không thuộc danh mục lĩnh vức đầu tư có điều kiện

Thẩm tra điều chỉnh - cấp GCNĐT điều chỉnh: trường hợp dự án đầu tư có thay đổi với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên

Điều chỉnh GCN đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Hà Nội: đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong GCNĐK hoạt động của Chi nhánh/VPĐD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trang đầu | Lùi [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Tiến | Trang cuối

Bài khác

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.