Thủ tục di chúc để lại di sản tại Việt Nam

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp xin con nuôi đích danh).

Luật Bắc Việt cung cấp gói dịch vụ tư vấn cho khách hàng về quy trình, thủ tục cần thiết khi khai nhận di sản thừa kế như sau:

Ly hôn theo yêu cầu của một bên (Điều 9 - Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2000)

Hồ sơ li hôn bao gồm các tài liệu:

Thuận tình ly hôn (Điều 90 - Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2000)

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài taị Việt Nam(trường hợp xin đích danh)

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài taị Việt Nam (thủ tục xin không đích danh)

 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam

Thủ tuc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.