Thủ tục Xác nhận/ không xác nhận đăng ký đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính chất may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh

Thủ tục Xác nhận / không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính chất may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh.

Thủ tục Cấp lại, sửa đổi bổ, sung Giấy phép sản xuất rượu

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu

Thủ tục Bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

Thủ tục Cấp giấy phép  kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) thuốc lá

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh rượu (bán buôn 01 tỉnh)

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp cho học sinh

Thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và BT THPT

Thủ tục Tiếp nhận  học sinh người nước ngoài về học cấp THPT

Thủ tục Tiếp nhận  học sinh người Việt Nam từ nước ngoài về nước học cấp THPT

Thủ tục Giải quyết học sinh THPT; BT THPT học chuyển trường (phạm vi trong hoặc ngoài tỉnh)

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.