Thủ tục Tiếp nhận mẫu, lấy mẫu do khách hàng yêu cầu

Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Đo lường

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm định

Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thủ tục đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

Thủ tục Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang y tế)

Thủ tục Giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động/nâng cấp thiết bị bức xạ

Thủ tục Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang y tế)

Thủ tục Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Thủ tục Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang y tế)

Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký thiết bị bức xạ

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị bức xạ

Bài khác

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.