Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng

Các phương thức đấu thầu như thế nào

Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Tổng quan về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Các mục tiêu cơ bản của công tác đấu thầu của Việt Nam

Các mục tiêu chung của công tác đấu thầu

Tầm quan trọng của đấu thầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế

Vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu

Tầm quan trọng của đấu thầu

Đấu thầu Mua sắm sử dụng nguồn vốn của Nhà nước (mua sắm công)

Đấu thầu mua sắm từ nguồn tiền tư nhân thế nào

Các khái niệm được hiểu trong luật đấu thầu như thế nào

Một số khái niệm trong đấu thầu cần biết

Ngày 7/9/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 09/2011/TT- BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn. Thông tư nhằm hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình triển khai các gói thầu tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu, đảm bảo yêu cầu mẫu hoá các tài liệu đấu thầu nói riêng và góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu thầu nói chung.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 (Thông tư 21) quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC). Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2010.


Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.