Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì ?

Sửa luật như thế nào để hạn chế nhà thầu ngoại phá giá, bỏ giá rẻ thắng thầu… là câu hỏi nóng tại hội thảo rà soát hoàn thiện Luật Đấu thầu sáng 29.9.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

Nghị định của Chính phủ số 34/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-09-1999 của Chính phủ Ban hành Quy chế Đấu thầu

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lưạ chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước

Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất gia công trong nướcMẫu thỏa thuận liên danh

Kiểm tra về đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Trong Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (HSMTXLQMN) mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKH (Thông tư 02) ngày 19/01/2010, nhiều hướng dẫn thực hiện đối với gói thầu quy mô nhỏ đã được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với quy định mới về đấu thầu tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội (Luật sửa đổi số 38/QH12); Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ (Nghị định 85) về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Việc ban hành mẫu hồ sơ này theo đánh giá sẽ tiếp tục góp phần đơn giản hoá thủ tục đấu thầu, tạo thuận lợi hơn trong áp dụng.

Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu

Đấu thầu 2 giai đoạn

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.