Những nhóm ngành nghề kinh doanh nào đòi hỏi có điều kiện về anh ninh, trật tự

Thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân

Hồ và thẩm quyền cấp phép 
cho người nước ngoài làm việc tại các cơ sở y, 
y dược học cổ truyền tư nhân sơ, thủ tục

Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp phép 
cho người nước ngoài làm việc tại các cơ sở y, 
y dược học cổ truyền tư nhân

Hồ sơ thủ tục, thẩm quyền cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề 
y dược tư nhân.

Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề Y dược

Thẩm quyền cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề y, y dược học cổ truyền, dược, vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân

Điều kiện đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Thủ tục tiến hành sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Đăng ký lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.