Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp nước ngoài tại Quảng Ngãi

Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản thực hiện như sau:

Các trường hợp chuyển nhượng cổ phần do thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần như sau:  

Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần như sau:  

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Khi đó, bạn cần phải thực hiện các thủ tục để điều chỉnh các nội dung trên. Luật sư Luật Bắc Việt cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm: 

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần.

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên trở lên: 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp nhà nước

Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp nhà nước

Để tồn tại và phát triển, công ty của bạn phải luôn luôn đổi mới. Nhưng để tạo ra những người lãnh đạo dẫn dắt cuộc đổi mới lại không phải là điều dễ dàng. Đó có thể là nhân vật nào trong công ty? Hi vọng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm ra được nhà cách mạng lỗi lạc cho công ty của mình.

Sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đến ngày 10/9/2010, ngành Hải quan tròn 65 tuổi. 65 năm là một quãng đường dài đối với một đời người nhưng cũng không ngắn đối với một ngành có nhiều khó khăn, thử thách như ngành hải quan. Trong bước phát triển mới, ngành hải quan tiếp tục triển khai thủ tục hải quan điện tử để có thể phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Cùng với Luật đầu tư, một đạo luật chung cho doanh nghiệp không phân biệt quốc hữu, tư hữu hay tư bản nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. Liệu Luật doanh nghiệp (LDN 2005) có mang tới cho nhà đầu tư khuôn mẫu công ty hiện đại đủ sức ganh đua trong những không gian lạ với đường chân trời ngày càng lùi xa.

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.