Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt.


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai - mũi - họng.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng YHCT cấp cho người (cả người nước ngoài) đứng đầu bệnh viện YHCT tư nhân

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng YHCT cấp cho người (cả người nước ngoài) đứng đầu bệnh viện YHCT tư nhân (do bị mất)

Gia hạn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng YHCT cấp cho người (cả người nước ngoài) đứng đầu bệnh viện YHCT tư nhân

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho bệnh viện YHCT tư nhân

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho bệnh viện YHCT tư nhân. (do bị mất)

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Bệnh viện Y học cổ truyền (BV YHCT) tư nhân.

Cấp giấy phép quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT cho cơ sở có thầy thuốc nước ngoài tham gia khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

Cấp chứng chỉ hành nghề YDCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề YDCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề YDCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

Cấp chứng chỉ hành nghề YDCT cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề YDCT cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (do bị mất)

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.