Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT)dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quyết định đầu tư

Đăng ký thử lâm sàng trang thiết bị y tế

Giấy phép xây dựng

Chi tiết việc cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình

Thủ tục thành lập trường cao đẳng nghề

Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề

Xin giấy phép kinh doanh vũ trường

Xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ

Xin giấy đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp

Xin đăng ký đo đạc bản đồ

Xin cấp phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng

Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 3 sao đến 5 sao

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.