Văn bản pháp luật về đấu thầu

Kiểm tra quy trình và thời gian liên quan tới việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định: thời gian đăng tải thông tin đấu thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thời điểm đóng thầu, thời điểm mở thầu, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Đấu thầu - Trông chờ vào PPP - khó hài hòa lợi ích các bên 

Công văn số 89/BTP-KHTC ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu.

Chủ đầu tư “lùa” nhà thầu ra quán nước để thu hồ sơ năng lực Theo Quyết định số 3549/QĐ-UBND của UBND Tỉnh, gói thầu Xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, lát vỉa hè đường Đông Hương 2″, TP.Thanh Hoá (gói thầu Đông Hương 2),

Năng lực kinh nghiệm là của tổng công ty hay đơn vị thành viên ?

Hỏi: Phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt? Điều này phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu (Điều 39) và Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009 (Điều 2 khoản 11).

Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Thuật ngữ trong đấu thầu hiểu như thế nào?

Phát hành HSMT đối với gói quy mô nhỏ

Thời gian lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch đấu thầu

Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu

Giấy ủy quyền

Thỏa thuận liên danh

Không có nhà thầu nào đáp ứng về mặt kỹ thuật

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.