Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp và lắp hệ thống điều khiển kích thích máy nghiền lò A4 thuộc dự án Kế hoạch SCL năm 2011

Thông báo mời thầu Cung cấp và lắp đặt trọn bộ bơm thải xỉ dây chuyền 1 thuộc dự án Kế hoạch SCL năm 2011

Thông báo mời thầu gói thầu Biến dòng điện, biến điện áp, biến áp cấp nguồn (gói 6); Thép các loại (gói 7); Dây đồng tráng men (gói 8); Dây xâu chì, chỉ niêm, tem đo lường (gói 9); Dầu biến thế (gói 10); Tú điều khiển (gói 15) thuộc dự án Cung cấp VTTB phục vụ các công trình “Sửa chữa thường xuyên, dự phòng sản xuất và sửa chữa lớn năm 2011

Gói thầu số 1 – Cách điện các loại (gồm: Lô thầu 1.1: Sứ đứng, sứ trục chỉ, sứ dây chằng; Lô thầu số 1.2: Chuỗi cách điện polymer); Gói thầu số 2: dây dẫn các loại; Gói thầu số 3: Thu lôi, cầu chì tự rơi, dây chì; Gói thầu 5: Áp tô mát 1 pha, 3 pha các loại; máy cắt tụ bù (gồm: Lô thầu số 5.1: Áp tô mát 1 pha, 3 pha các loại dùng để lắp đặt trong hộp công tơ; Lô thầu số 5.2: Áp tô mát 3 pha các loại; Lô thầu số 5..3: máy cắt tụ bù ); Gói thầu số 12- Phụ kiện đường dây (gồm: Lô thầu số 12.1. Thuộc DA: Sửa chữa thường xuyên, dự phòng sản xuất và sửa chữa lớn năm 2011

Thông báo mời thầu Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2011 của Truyền tải Điện miền Đông 1 - Thuộc DA: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2011 của Truyền tải Điện miền Đông 1

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp bảo hộ lao động cho nhu cầu SXKD năm 2011 của Công ty Điện lực Ninh Thuận - Thuộc DA: Phục vụ công tác SXKD năm 2011 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2011 - Thuộc DA: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2011

Thông báo mời thầu gói thầu Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2011 của Truyền tải Điện Cao Nguyên (Gói số 2)

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2011 - Thuộc dự án Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2011

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ lao động năm 2011 thuộc dự án Cung cấp quần áo bảo hộ lao động năm 2011

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2011

Thông báo mời thầu gói thầu PC2-MV-Ph2a-G04: Dây dẫn bọc cách điện hạ áp của 8 tỉnh giai đoạn 2 (đấu thầu lại) - thuộc dự án thành phần lưới điện trung áp nông thôn tại 8 tỉnh (thành phố): An Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Tp.Cần Thơ, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang (đợt 2) thuộc dự án Lưới điện phân phối nông thôn (RD) vay vốn Ngân hàng Thế giới

Thông báo mời thầu gói thầu PC2-MV-Ph2b-G05: Máy biến áp 6 tỉnh giai đoạn 2b - thuộc dự án thành phần lưới điện trung áp nông thôn tại 6 tỉnh: Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh (đợt 2b) thuộc dự án Lưới điện phân phối nông thôn (RD) vay vốn Ngân hàng Thế giới

Thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình: “Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin mắc chung trụ điện trên đường Lê Quang Sung và Phan Văn Khỏe” (DTT-11-01) thuộc dự án Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin mắc chung trụ điện trên đường Lê Quang Sung và Phan Văn Khỏe


Thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình: “Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin mắc chung trụ điện trên đường Văn Thân và Đặng Nguyên Cẩn” (DTT-11-02) thuộc dự án Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin mắc chung trụ điện trên đường Văn Thân và Đặng Nguyên Cẩn

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.