Những vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2005

Thủ tục thành lập công ty Kiểm toán

Thủ tục thành lập công ty hoạt động xây dựng

Thủ tục thành lập công ty quảng cáo

Thủ tục thành lập công ty vận tải

 Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp được  thực hiện như thế nào

Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải giải thể trong các trường hợp nào?

Thời điểm Công ty Cổ phần phải lập sổ đăng ký cổ đông và nội dung của sổ đăng ký cổ đông?


Những hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên?

Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (bán doanh nghiệp tư nhân)

Luật doanh nghiệp năm 2005 có quy định về các mối quan hệ giao dịch phát sinh trước đăng ký kinh doanh không? Xử lý những hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh giữa các sáng lập viên như thế nào?

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh như thế nào ?(Thời gian thực hiện và nội dung công bố)?

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.