Banner

Cấm tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số VN-Index

Ngày 11/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 119/UBCK-PTTT về việc yêu cầu các công ty không được triển khai tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số VN-Index.

Trên cơ sở các thông tin đăng tải trên một số báo điện tử ra ngày 11/1 về việc Công ty Cổ phần Kinh doanh đầu tư tài chính Vàng thế giới, Công ty Đại Long và Công ty Cổ phần Hai mươi bốn (thuộc SJC) tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số chứng khoán VN-Index, sau khi xem xét sơ bộ, Ủy ban Chứng khoán thấy rằng việc tổ chức giao dịch các sản phẩm nói trên đã vi phạm quy định tại Điều 33 Luật Chứng khoán về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty trên không được triển khai việc tổ chức hoạt động giao dịch, quảng bá và cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm nói trên.

Các công ty này phải có ngay thông báo rút lại các quảng cáo, công bố thông tin đã đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong ngày 13/1 giải trình cụ thể về sản phẩm giao dịch chỉ số VN-Index và hoạt động tổ chức giao dịch sản phẩm này.

Chủ đề liên quan: