Banner

Cơ hội nguyện vọng 2 vào cao đẳng không tổ chức thi

STT Tên trường / NgànhKhốiChỉ tiêuĐiểm
Các trường cao đẳng phía Bắc
32CĐ Kinh tế Công nghiệp HN1.186
Quản trị kinh doanh01A/D110
Kế toán02A/D210
Tin học ứng dụng03A/D310
33CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại1.600
Ngành quản trị kinh doanh gồm

A: 10

D: 11

C: 11

- Kinh doanh thương mại 40C, D1-4120
- Kinh doanh Xăng dầu 41A, B80
- Kinh doanh xuất nhập khẩu 42C, D1-4120
- Kinh doanh khách sạn Du lịch43C, D1-4120
- Marketing thương mại 44C, D1-470
Ngành kế toán (CN: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán )45A270
Ngành tài chính ngân hàng (CN: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại)46A260
Ngành hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành:

A: 10

D: 11

B: 11

- Tin học doanh nghiệp 47A80
- Tin học kế toán 48A140
Ngành công nghệ hóa học (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Xăng dầu, Hóa phân tích, Tổng hợp hữu cơ 49A, B220
Tiếng Anh thương mại 50D1120
34CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội1,800
Tin học 01A, D10/10
Khí tượng 02A, B, D10/11/10
Thủy văn 03A, B, D10/11/10
Kỹ thuật môi trường 04A, B10/11
Trắc địa 05A, B10/11
Địa chính 06A, B, D10/11/10
Quản lý đất đai 07A, B, D10/11/10
kế toán08A, D10/10
Quản trị kinh doanh09A, D10/10
Công nghệ KT môi trường 10A, B10/11
35CĐ Thủy lợi Bắc bộ500
Kỹ thuật công trình01A20010
Công nghệ kỹ thuật xây dựng02A10010
Kỹ thuật tài nguyên nước03A5010
Công nghệ kỹ thuật trắc địa04A5010
Công nghệ kỹ thuật địa chính05A5010
Kế toán06A5010
36CĐ Xây dựng Nam Định500
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01A30010
Kinh tế xây dựng 02A5010
Kế toán 03A, D115010
37CĐ Y tế Nghệ An (không tuyển Nam)
Điều dưỡng (Phụ sản)02B10012
38CĐ Y tế Phú Thọ365
Điều dưỡng Đa khoa01B32511
Kỹ thuật xét nghiệm y học02B2012
Chuẩn đoán hình ảnh y học 03B2013
39CĐ Đại Việt (*)500
- Tài chính - Ngân hàng01A, D1-610
- Quản trị kinh doanh02A, D1-610
- Kế toán03A, D1-610
40CĐ Bách nghệ Tây Hà1.364
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng01A24910
Tài chính Ngân hàng02A, D114510
Kế toán03A, D112510
Quản trị Kinh doanh04A, D135010
Công nghệ Thông tin05A9910
Công nghệ KT Điện - Điện tử06A10010
Khai thác vận tải07A10010
Việt Nam học08C, D110011/10
Công tác xã hội09C9611
41CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật1.171
Quản trị kinh doanh01A, D1-6117110/10
Kế toán02A, D1-610/10
Tiếng Anh (hệ phiên dịch)03D1-610
Tiếng Nhật (hệ phiên dịch)04D1-610
Việt Nam học 05C, D1-611/10
Tin học ứng dụng06A, D1-610/10
Tiếng Trung (hệ phiên dịch)07D1-610
Tiếng Hàn (hệ phiên dịch)08D1-610
Tài chính – Ngân hàng09A, D1-610/10
42CĐ Công nghệ Hà Nội 1.046
Công nghệ Kĩ thuật cơ khí01A5810
Công nghệ Kĩ thuật Điện02A7910
Công nghệ Thông tin03A13410
Kế toán04A,D145610/10
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử. 05A7910
Quản trị kinh doanh06A,D111210/10
Tài chính - Ngân hàng07A,D112810/10
43CĐ Kinh tế Kỹ thuật TW500
- Công nghệ thông tin01A,D110
- Quản trị kinh doanh02A,D110
- Kế toán03A,D110
- Tài chính Ngân hàng03A,D110
44CĐ Hoan Châu
- Tài chính Ngân hàng01A,D115010
- Kế toán02A,D115010
- Công nghệ Thông tin03A,D115010
- Việt Nam học04C, D115011/10
Các CĐ phía Nam
44CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng)973
Các ngành đào tạo cao đẳng:C71A10
- Công nghệ KT Cơ khí chế tạoC72A10
- Công nghệ Kĩ thuật ĐiệnC73A10
- Công nghệ Kĩ thuật Ô tô (ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền)C74A10
- Công nghệ Thông tinC75A10
- Công nghệ Kĩ thuật Điện tử - Viễn thôngC76A10
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình xây dựngC77A10
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình giao thôngC78A10
- Công nghệ Kĩ thuật Nhiệt - LạnhC79A10
- Công nghệ Kĩ thuật Hóa họcC80A10
- Công nghệ Kĩ thuật Môi trườngC81A10
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình thủyC82A10
- Công nghệ Kĩ thuật Cơ - Điện tử C83A10
45CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng)413
- Công nghệ Thông tinC90A, D1, V10
- Công nghệ phần mềmC91A, D1, V10
- Công nghệ Mạng và Truyền thôngC92A, D1, V10
- Kế toán - Tin học C93A, D1, V10
46CĐ Công nghiệp Cao su228
Ngành trồng trọt 01A,B4610/11
Ngành công nghệ hoá nhựa02A,B3710/11
Ngành Kế toán03A,D14510/10
Công nghệ hoá học04A,B5010/11
Công nghệ điện-điện tử05A5010
47CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi225
Công nghệ May01A4610
Công nghệ Giày02A5710
Quản trị Kinh doanh03A, D15911
Tài chính - Ngân hàng04A, D12211
Kế toán05A, D15911
Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại)06D16810
Tiếng Trung Quốc (Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại)07D1,42910
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng08A4910
công nghệ thôngtin09A, D14810
Thiết kế thời trang 10A,V2510
48CĐ Cộng đồng Cà Mau233
Kế toán01A7010
Công nghệ thông tin02A7110
Anh văn03D19210
49CĐ Cộng đồng Kiên Giang380
Tin học1A6010
Công nghệ thực phẩm2B2011
Kế toán3A8010
Tài chính – Tín dụng4A7010
Kỹ thuật điện5A6010
Tiếng Anh8D19010
50CĐ Giao thông Vận tải II759
Xây dựng cầu đường1A31910
Cơ khí sửa chữa ôtô - máy xây dựng2A10510
Kế toán3A, D122910
Công nghệ kỹ thuật xây dựng4A10610
51CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng408
Quản trị Kinh doanh01A,D18410
Kế toán02A,D16010
Tài chính - Ngân hàng03A,D110510
Hệ thống thông tin kinh tế04A,D17210
Tiếng Anh 05D18710
52CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ460
Tin học ứng dụng01A, D15910
Kế toán02A, D18210
Tài chính - Ngân hàng03A, D19210
Quản trị kinh doanh04A, D14310
Nông học05A, B4710/11
Chăn nuôi06A, B5910/11
Nuôi trồng thủy sản07A, B4810/ 11
Công nghệ chế biến thủy sản8A,B1010/11
Công nghệ thực phẩm09A1010,5/11,5
Quản lý đất đai10A,B1010/11
53CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm920
Công nghệ thông tin01A27310
Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí02A18910
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử03A18910
Kế toán04A, D126910
54CĐ Lương thực Thực phẩm
Công nghệ Thực phẩm01A, B10/11
Kế toán02A,D110
Quản trị kinh doanh03A,D110
Công nghệ Sinh học04A, B10/11
Tin học ứng dụng05A,D110
55CĐ Phát thanh Truyền hình II
Đào tạo trình độ cao đẳng (xét tuyển ĐH)240
Báo chí1C10011
Công nghệ kỹ thuật điện tử2A7010
Tin học ứng dụng3A7010
56CĐ Tài chính Kế toán
Đào tạo trình độ cao đẳng: (xét tuyển ĐH)1078
Tài chính-Ngân hàng C01A80910
Kế toán C02D126910
57CĐ Y tế Bình Định
Điều dưỡng01B6011,5
58CĐ Y tế Bình Dương
Điều dưỡng01B10011
59CĐ Y tế Bình Thuận
Điều dưỡng01B6011
60CĐ Y tế Bạc Liêu
Đào tạo trình độ cao đẳng: (xét tuyển ĐH)70
Điều dưỡng Đa khoa01B7011
61CĐ Y tế Cần Thơ
Đào tạo trình độ Cao đẳng: (xét tuyển ĐH)200
Điều dưỡng01B20011
62CĐ Y tế Đồng Nai
Điều dưỡng 1B5011
63CĐ Y tế Kiên Giang
Đào tạo trình độ Cao đẳng: (xét tuyển ĐH)15
Cao đẳng điều dưỡng 01B1510
64CĐ Đông du Đà Nẵng
Đào tạo trình độ cao đẳng:1400
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng1A, V20010
Công nghệ kỹ thuật Điện2A15010
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử3A10010
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng công trình4A, V20010
Tin học6A, D110010
Kế toán7A, D130010
Quản trị kinh doanh8A, D120010
Tài chính ngân hàng9A, D115010

Nguồn:Bộ GD&ĐT


Chủ đề liên quan: