Banner

HLA và TCL trả cổ tức bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của HLA và TCL

* 14/1/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE).

Theo đó, ngày 1/2/2010, HLA sẽ tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 8% - 1 cổ phiếu nhận 800 đồng.

Bên cạnh đó, HLA sẽ phát hành 3.800.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 20%/ vốn điều lệ hiện tại - tương ứng 5:1. Thời gian giao dịch dự kiến là ngày 12/2/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký sẽ nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tại khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu - KE A2/7 Tân Kiên - Bình Lợi, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng lưu ký chứng khoán HLA vào những ngày 15, 18 và 19/1/2010.

* 18/1/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 20/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE).

Theo đó, ngày 4/2/2010, TCL sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 25% trên mệnh giá (tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng - đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TCL vào những ngày 19, 20 và 21/1/2010.

Chủ đề liên quan: