Banner

Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh việc thu phí cho vay

Ngày 8/1, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 206/NHNN-CSTT đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội và Tp.HCM thực hiện kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện không đúng quy định về thu phí liên quan đến hoạt động cho vay.

Cùng với yêu cầu trên, Ngân hàng Nhà nước dẫn lại quy định hiện hành, thông qua văn bản ban hành đã ban hành trong năm 2008.

Cụ thể, ngày 10/6/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 5158/NHNN-CSTT, yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thu phí liên quan đến hoạt động cho vay, đồng thời giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo dõi, kiểm tra và giám sát việc chấp hành quy định nêu trên của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; xử lý và báo cáo kịp thời Ngân hàng Nhà nước về các trường hợp vi phạm.

Cơ quan này cũng cho biết, qua theo dõi thị trường tín dụng hiện nay, một số tổ chức tín dụng có thu phí liên quan đến hoạt động cho vay đối với khách hàng là chưa phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành từ năm 2008.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hà Nội và Tp.HCM thực hiện việc chấn chỉnh các tổ chức tín dụng thực hiện đúng quy định về thu phí liên quan đến hoạt động cho vay.

Ngoài văn bản trên, hôm nay (11/1), Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 235/NHNN-CSTT đề nghị các ngân hàng thương mại báo cáo một số tình hình hoạt động tín dụng năm 2009 – 2010 để có cơ sở đánh giá, thực hiện các giải pháp và ban hành cơ chế về hoạt động tín dụng trong năm 2010.

Các nội dung chính các ngân hàng thương mại cần báo cáo về Ngân hàng Nhà nước bao gồm đánh giá cụ thể về tình hình hoạt động tín dụng năm 2009; nêu rõ quy mô, tốc độ tăng trưởng tín dụng và nguyên nhân tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2009; các biện pháp kiểm soát và đảm bảo chất lượng tín dụng; cân đối giữa quy mô, tốc độ tăng trưởng tín dụng so với quy mô, tốc độ huy động vốn; cơ cấu tín dụng phân theo ngành, lĩnh vực kinh tế, theo thành phần kinh tế, theo loại tiền (VND, ngoại tệ), theo kỳ hạn (ngắn, trung, dài hạn).

Các ngân hàng cũng phải báo cáo về tình hình chất lượng tín dụng (nợ quá hạn, nợ xấu); những khó khăn, vướng mắc về hoạt động tín dụng và đề xuất các giải pháp về hoạt động tín dụng; các chỉ tiêu, kế hoạch về tín dụng, huy động vốn và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng năm 2010.

Báo cáo của các ngân hàng thương mại phải gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) vào ngày 14/1/2010.

Chủ đề liên quan: