Banner

Tin vắn chứng khoán ngày 12/1

Những thông tin đáng chú ý ngày 12/1/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo, 14/1/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành 15 triệu trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX). Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/1 - 22/2/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 28/1 - 2/3/2010.

* Ngày 7/1/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được niêm yết cổ phiếu. Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Ngày 8/1/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 3.239.636 cổ phiếu phát hành thêm cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 32.396.360.000 đồng.

* Từ ngày 20/10/2009 - 31/12/2009, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, tổ chức có liên quan đến Ban đại diện Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đăng ký bán 1.000.000 chứng chỉ quỹ, đã bán 30.000 chứng chỉ quỹ, nguyên nhân không thực hiện hết là do giá thị trường của chứng chỉ quỹ không đạt được như mong muốn, số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 2.970.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 3,68% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/1/2010 - 9/4/2010, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, tổ chức có liên quan đến Ban đại diện Quỹ Đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đăng ký bán tiếp 970.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sẽ nắm giữ còn 2.000.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 2,48% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 12/1/2010 - 13/2/2010, ông Nguyễn Đình Huấn - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) đăng ký bán 81.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 36.193 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 6/10/2009 - 31/12/2009, ông Lê Khắc Chung - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 500 cổ phiếu, nguyên nhân không thực hiện hết là do giá cổ phiếu không đạt được như kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 30.940 cổ phiếu, chiếm 0,103% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/1/2010 - 9/4/2010, ông Lê Khắc Chung - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán tiếp 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 20.940 cổ phiếu, chiếm 0,07% vốn điều lệ, nhằm phục vụ tài chính cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2010 - 11/2/2010, ông Nguyễn Tấn Cường, chồng bà Phạm Thị Hường - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 77cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư.

* Từ ngày 11/1/2010 - 11/2/2010, bà Lê Chí Hồng Hạnh, em ruột ông Lê Chí Hiếu - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2010 - 7/4/2010, bà Trần Kim Khánh, vợ ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 4.536 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2010 - 7/4/2010, ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 9.532 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 14/5/2009 - 31/12/2009, bà Thái Thị Diện, vợ ông Nguyễn Xuân Trình - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) đăng ký bán 44.863 cổ phiếu, đã bán 10.480 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do giá chứng khoán không như kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 34.383 cổ phiếu, chiếm 0,19% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/1/2010 - 31/12/2010, bà Thái Thị Diện, vợ ông Nguyễn Xuân Trình - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) đăng ký bán tiếp 34.383 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) công bố về việc gia hạn thêm thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 30/12/2009 đến hết ngày 10/1/2010 thay vì từ ngày 30/12/2009 đến hết ngày 4/1/2010 như đã thông báo.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đào Hùng Tiến từ ngày 11/1/2010 do Hội đồng Quản trị phân công ông Đào Hùng Tiến chuyên trách một số dự án lớn của công ty.

* Từ ngày 27/10/2009 - 24/12/2009, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI; Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) thông báo, Quỹ tầm nhìn SSI đã mua 94.160 cổ phiếu, đã bán 215.080 cổ phiếu; Công ty TNHH quản lý quỹ SSI đã mua 15.000 Cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 985.960 cổ phiếu, chiếm 9,86% vốn điều lệ. Trong đó: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI nắm giữ 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,15% vốn điều lệ; Quỹ tầm nhìn SSI nắm giữ 970.960 cổ phiếu, chiếm 9,71% vốn điều lệ.

* Từ ngày 30/12/2009 - 31/12/2009, VOF Investment limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Nhà (mã ITC-HOSE) đã bán 375.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.067.510 cổ phiếu, chiếm 4,64% vốn điều lệ.

* Từ ngày 23/12/2009 - 31/12/2009, Vietnam Property Holding (VPH), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đã mua 159.180 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.286.270 cổ phiếu, chiếm 16,08% vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/12/2009 - 31/12/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong (mã AAM-HOSE) đã mua 107.440 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 698.400 cổ phiếu, chiếm 6,16% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/5/2009 - 31/12/2009, ông Vũ Ninh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD-HOSE) đã bán 23.300 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 72.600 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 23/12/2009 - 28/12/2009, bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) đã bán 3.270 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7 cổ phiếu.

* Ngày 31/12/2009, bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 7.100 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do giá chứng khoán không như kỳ vọng, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 122.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 7/1/2010 - 5/2/2010, ông Nguyễn Anh Quang, anh ruột ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 2/11/2009 - 31/12/2009, bà Lê Thị Giang, vợ ông Nguyễn Văn Lương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán do đã cân đối được khoản chi tiêu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 26/6/2009 - 31/12/2009, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán do đã giải quyết được nhu cầu tiêu dùng gia đình nên chưa bán cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 42.915 cổ phiếu, chiếm 0,27% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/1/2010 - 11/2/2010, bà Bùi Thị Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) đăng ký bán 45.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 60.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 26/11/2009 - 2/1/2010, ông Bùi Minh Tuấn, người có liên quan đến ông Bùi Minh Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 90.800 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 486.240  cổ phiếu.

* Từ ngày 11/1/10/2010 - 11/2/2010, ông Bùi Minh Tuấn, người có liên quan đến ông Bùi Minh Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 386.240 cổ phiếu.

* Ngày 7/1/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX) được niêm yết bổ sung 1.250.000 cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 12.500.000.000 đồng.

* Ngày 7/1/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 9 (mã VE9-HNX) được niêm yết bổ sung 248.937 cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 2.489.370.000 đồng.

* Ngày 13/1/2010, 2.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) sẽ giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán đăng ký là 20 tỷ đồng.

* Từ ngày 8/1/2010 - 7/2/2010, ông Nguyễn Tiến Trãi - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) đăng ký bán 7.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 57 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2010 - 12/2/2010, ông Nguyễn Thị Hiệp, người có liên quan đến ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 24.602 cổ phiếu.

* Từ ngày 11/1/2010 - 8/2/2010, ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX) dự định bán 11.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2010 - 8/2/2010, bà Chu Thị Thảo, người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX) dự định bán 900 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2010 - 10/2/2010, ông Phạm Trung Long, người có liên quan đến ông Phạm Trung Lân - thành viên Hội đồng Quản trị; Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đăng ký bán 600 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 11/1/2010 - 8/2/2010, ông Phạm Văn Tân - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) dự kiến bán 5.500 cổ phiếu, nhằm sử dụng công việc gia đình.

* Từ ngày 11/1/2010 - 10/2/2010, ông Trần Hoàng Bính - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1 (mã VE1-HNX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 10.220 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng cá nhân.

* Từ ngày 12/1/2010 - 11/2/2010, ông Phan Hiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1 (mã VE1-HNX) đăng ký bán 16.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2010 - 10/2/2010, bà Phạm Thị Tho, người có liên quan đến bà Vũ Thị Thu Hoài - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1 (mã VE1-HNX) đăng ký bán 800 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 10 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng cá nhân.

* Đại hội Đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) công bố thông qua phương án phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 50 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Tổng khối lượng vốn huy động được dự kiến nhằm sử dụng bố sung vốn lưu động cho công ty.

* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) thông qua phương án phát hành 15.775.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 209,50 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 157.750.000.000 đồng sẽ bổ xung và tạo vốn đối ứng cho Dự án Yên Phong II, đợt (1+2) giai đoạn 1.

* Ngày 8/1/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần In Hàng không được chấp thuận đăng ký giao dịch 1.700.000 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá là 17 tỷ đồng.

Chủ đề liên quan: