Banner

Hội nghị thứ 22 Hội Luật châu Á-Thái Bình Dương

.Hội  nghị thường niên lần thứ 22 của Hội Luật gia châu Á-Thái Bình Dương (LAWASIA) với chủ đề “Cạnh tranh và hợp tác” đã khai mạc ngày 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi lễ, hội nghị đã hoàn tất việc chuyển giao chức vụ Chủ tịch, theo đó ông Lester Huang sẽ thay ông Glenn Ferguson làm Chủ tịch hội trong nhiệm kì tới. 

Trong hai ngày 10-11/11, Hội nghị sẽ chia làm nhiều phiên họp chuyên đề, tập trung thảo luận các nhóm vấn đề về hệ thống pháp luật bảo vệ đời tư ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Luật Gia đình, công tác tư pháp, Luật nhập cư, nhượng quyền, tội phạm doanh nghiệp, vai trò của Đoàn luật sư, tranh chấp thương mại, sở hữu trí tuệ, Luật Môi trường, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm, năng lượng... 

Đây là Hội nghị quốc tế về luật sư lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, do Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức. 

Theo ban tổ chức, đến thời điểm hiện nay đã có 250 luật sư thuộc LAWASIA cùng với 34 Chánh án và 46 đại biểu từ các Tòa án các nước trong khu vực và khoảng 100 luật sư Việt Nam tham gia Hội nghị./

Chủ đề liên quan: